Procédés de soudage

Lödning

Vissa materialkombinationer måste inte svetsas för mekanisk prestanda. Vissa rör till exempel, kan fogas samman med hjälp av fogar som endast utgörs av smält fyllnadsmetall.

I motsats till svetsning smälter man inte arbetsstyckena utan fyllnadsmetallen för att genomföra en lödning. Värmetillförseln måste alltså göra det möjligt att uppnå en temperatur som är högre än smälttemperaturen hos fyllnadsmetallen men lägre än smälttemperaturen hos de arbetsstycken som ska sammanfogas.

Till skillnad från svetsning finns det ingen kemisk kontinuitet i lödning: den smälta fyllnadsmetallen, som är av annat slag än styckena, genomför sammanfogningen.

Legeringarna som används för lödning kan exempelvis ha koppar, tenn eller silver som basmetall, och de är vanligen stavformade (elektriska eller icke-elektriska).

Hur lödningsmetoden fungerar

Det finns olika lödningsmetoder: mjuklödning (soldering) och hårdlödning (brazing materials).

  • Mjuklödning

Temperaturerna för smältning av fyllnadsmetallen vid mjuklödning är under 450 °C.

  • Hårdlödning

Vid hårdlödning ligger arbetstemperaturerna över 450 °C. I hårdlödning ingår svetslödning (lödning med låga som ofta genomförs med en svetsmaskin). För lödning på en silver-kopparlegering ligger smälttemperaturerna för sammanfogning av arbetsstyckena i medeltal på mellan 600 °C och 900 °C. Mässing- och kopparlödningar genomförs vid en smälttemperatur på mellan 700 °C och 1 180 °C.

Fyllnadsmetall och förberedelser

Ytorna på de arbetsstycken som ska lödas måste bearbetas innan lödningen inleds, oberoende av vilket material de består av (nickel, aluminiumlegeringar eller annat). Detta arbete måste verka på tre fysikalisk-kemiska egenskaper: kapillärkraft, vätning och diffusion.

  • Kapillärkraft

Kapillärkraften måste vara klart fastställd för att fyllnadsmetallen ska kunna stiga upp mellan de två ytorna som ska sammanfogas (på insidan) och så att lödningen sker på rätt sätt. Därför måste detta avstånd beräknas och rören placeras på rätt avstånd från varandra så att förbindelsen med fyllnadsmetallen blir korrekt.

  • Vätning

Man talar om vätning när den smälta fyllnadsmetallen breder ut sig på ett fast material, alltså de arbetsstycken som ska sammanfogas. Det finns två typer av vätning: total vätning och delvis vätning.

  • Diffusion

Det är fråga om diffusion när ett metallämne breder ut sig, vanligen från fyllnadsmetallen till arbetsstyckena. Air Liquide, världsledande inom gas, kan vägleda dig i de tekniska aspekterna av svetslödning med gas.

Air Liquide kan tillhandahålla dig de gasbränslen som behövs för lödning och svetsning av arbetsstycken, såsom acetylen och naturligtvis det grundläggande oxiderande ämnet: syre, enligt det flöde som behövs för din verksamhet. Vi kan även tillhandahålla inertgas – för MIG-svetslödning – som uppfyller gällande bestämmelser. Tveka inte att besöka våra sidor om skyddsgaserna ARCAL.

Har du frågor? Vänligen fyll i vårt kontaktformulär.