Svetsning ARCAL

Air Liquide förklarar plasmasvetsning och dess fördelar för dig

Plasma används inom industrin och av hantverkare för skärning och svetsning. Här ger Air Liquide en överblick över plasmasvetsning.

Vad är plasma?

Plasma genereras av joniserad gas som gör det möjligt att uppnå temperaturer på mellan 15 000 och 25 000 °C. Plasmats temperatur beror på olika parametrar: 

 • Intensiteten i den ström som kommer från svetsgeneratorn
 • Typen av plasmagas
 • Flödet
 • Dimensionerna på de munstycken som förtränger ljusbågen

Plasma kan användas för skärning och svetsning. 

Vad är plasmasvetsning?

Plasmasvetsning är en form av bågsvetsning. Den värmekälla som behövs för smältning genereras av plasmabågen.

En plasmabåge genereras genom att en ljusbåge stryps åt i ett munstycke med liten diameter som innehåller plasmagas (vanligtvis argon eller en blandning av argon och hydrogen). Plasmabågen uppstår vid antändningen under högspänning med hög frekvens och överförs sedan från volframelektroden till arbetsstycket under mindre spänning.

För plasmasvetsning behövs en andra inert skyddsgas. Det kan vara en blandning av gaser (argon/väte eller argon/helium) eller rent argon som skyddar svetssmältan. Gasen påverkar flera kriterier: vätning, svetssöm och svetsningshastighet.

Genom metoden erhåller man stor effekttäthet (hög energi på liten yta), vilket gör att man får tunna och genomsvetsade sömmar och bättre resultat än vid TIG-svetsning.

För plasmasvetsning behövs alltså gas (ofta i behållare för den här typen av förbrukning). Svetsaren kontrollerar processen via en manöverbox som styr plasmasvetsmaskinens cykler.

Inom vilka områden används plasmasvetsning?

Plasmasvetsning är en utveckling av tekniken för TIG-svetsning. Metoden garanterar hög produktivitet och bättre genomsvetsning. Den är huvudsakligen automatisk, med en nyckelhålsteknik som ger täta svetssömmar.

De aktuella tjocklekarna för genomförande av plasmasvetsning ligger på mellan 2 och 8 mm för olegerat stål och 10 mm för rostfritt stål. Mikroplasmatekniken, en manuell variant av plasmasvetsning, möjliggör svetsning med hög precision.

Metoden för plasmasvetsning används för svetsning av pannor, plåt, rör och tryckkärl inom industrin för framställning av kemisk utrustning och livsmedelsutrustning.

Vilka är förbrukningsvarorna för plasmasvetsning?

Vid plasmasvetsning behövs förbrukningsvaror. Dessa är slitdelar (främst elektroder, munstycken och dysor), fyllnadsmetaller samt lämpliga gaser. Fyllnadsmetallerna finns på rulle och de är jämförbara med dem som används vid TIG-svetsning. Deras sammansättning ligger vanligen nära den för de metaller som ska sammanfogas.

Gaserna har följande syften: dels skydd av svetssmältan mot luftens påverkan, dels framkallande av plasmabågen (argon, blandning av argon och väte osv.).

Air Liquide, expert på svetssystem, står till din tjänst för alla frågor kring bågsvetsning såsom plasma, MIG/MAG, TIG och laser. Vi kan även vägleda dig i valet av svets- och skärutrustning samt av förbrukningsvaror såsom dysor, brännare och gas.

Deux types d'arc illustrés

Plasmabågsvetsning

Plasmabågsvetsning är en metod som består i att generera en ljusbåge som förträngs av ett munstycke mellan elektroden och arbetsstycket. Tack vare plasmats höga energidensitet kan nyckelhålstekniken utnyttjas: plasmat går igenom arbetsstycket och säkerställer full genomsvetsning.

Plasmagas (joniserad gas) gör att en plasmabåge bildas som smälter arbetsstyckena.

Den omringande skyddsgasen skyddar svetssmältan och ser till att denna inte nås av kvävet och syret i den omgivande luften.

Vad används svetsmetoden till?

Den används oftast för att öka svetshastigheten tack vare nyckelhålstekniken. Sömmen som erhålls är rak och helt genomsvetsad. Det finns många fördelar med systemet för plasmasvetsning:

 • Svetsning av tunna till medeltjocka material, utan förberedelser, och i en enda omgång (tack vare nyckelhålstekniken).
 • Vanligtvis är processen automatisk och mikroplasmasvetsning kan ske manuellt.
 • Goda mekaniska egenskaper och bra kvalitet på fogarna.
 • Möjliggör ett snabbt, exakt och högklassigt arbete.
 • Begränsar deformationer.
   

Jämförelser med TIG-metoden: I många tekniska källor jämförs plasmasvetsning med TIG-metoden. Utöver dysans form skiljer sig värmeaspekten sig åt mellan de två metoderna: plasmatemperaturerna (hett plasma) är högre och effekttätheten förstärks genom förträngningen av ljusbågen. Bågen som genereras genom TIG-metoden verkar på en större yta, vilket kan förbättra toleransen för hur arbetsstycket är positionerat men på bekostnad av svetshastigheten.


Bilden visar två typer av bågar:

Vilken gas passar för plasmasvetsning?

Vid plasmasvetsning används ofta argon som plasmagas. Det går dock även att göra en blandning av olika gaser för att få en gas som är mer anpassad till de material som ska svetsas och parametrarna som efterfrågas. Blandningar av argon och helium eller väte kan användas.

Olika inerta gaser kan användas för att skydda smältan: argon eller en blandning av argon och helium eller väte.

Air Liquides experter står till din tjänst för alla frågor eller begäran om information om skärning och svetsning, och kan vägleda dig i valet av den bäst anpassade skyddsgasen. Vad bättre än Air Liquides webbplats för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom svetsning och skärning!

Har du frågor? Vänligen fyll i vårt kontaktformulär.