Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Argon som skyddsgas vid svetsning

gaser-för-svetsning-airliquide

Argon och argonblandningar används ofta som skyddsgas när du ska svetsa aluminium, rostfritt stål, brons och koppar (bågsvetsning). Som skyddsgas vid TIG-, MIG-, MAG- och plasmasvetsning samt rotskydd ger argon en inert atmosfär som förhindrar oxidation och andra kemiska förändringar som är skadliga för svetsen. Inom stålproduktion fungerar argon som ett skydd mellan den flytande metallen och den omgivande atmosfären.

Air Liquide levererar argon och argonblandningar under vårt produktnamn ARCAL™ som omfattar fyra skyddsgaser färdiga att använda. De täcker in i stort sett alla typer av svetsning i alla situationer och är tillförlitliga, enkla att använda och utformade för dina specifika behov och krav på prestanda.

Argon för laboratorier

Kalibrering och analys

ALPHAGAZ™ högrent argon för användning i kemiska laboratorier, t ex kromatografi, nollställning, liksom olika former av analyser och processkontroll, gör det enklare för dig att säkerställa pålitliga och reproducerbara analyser. 

Argon i sjukvård

Medicinska gaser.

Inom medicin och bioteknik används argon bland annat vid kryokirurgiska ingrepp för att förstöra cancerceller samt inom laserkirurgi. Argon har använts i experimentellt syfte för att reducera nivåerna av upplöst kväve i blod.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för argon. 

Argon - frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Relaterat innehåll

Argon gas är en inert gas som ofta används i svetsgaser och andra industriella tillämpningar. Den är vanligtvis fylld i flaskor och levereras till kunden för användning. Vi har även kundägd ALbee argon flaskor som heter "ALbee Weld"

En av de vanligaste användningarna av argon gas är som skyddande gas vid termisk svetsning. Gasen används för att skydda svetsområdet från omgivande luft och förhindra oxidation av metallen som svetsas. Argon gas har också använts i byggnadsindustrin för att skydda värmeisoleringen från vatten och andra föroreningar.

Argon gas är en av de mest använda svetsgaserna och har en låg risk för skador eller hälsoeffekter. Den är också relativt billig jämfört med andra svetsgaser. Argon är också mycket användbart för att skydda verktyg och utrustning från rost och korrosion.

Argon gas framställs genom destillation av luft och är vanligtvis fylld i flaskor med en innehållsmätare. Flaskor är vanligtvis märkta med en harmoniserad beteckning som indikerar innehållet av argon gas. Det finns också recensioner av flera olika snabbkopplingar och system som sparar tid och minskar risken för skador.

Argon gas är en av de vanligaste svetsgaserna och finns vanligtvis i standardgasflaskor med ett tryck på 200 bar. Gasen är också mycket tålig vid höga temperaturer och kan användas i många olika system. Argon gas har också använts för att skydda utrustning från termisk skada under transport och förvaring.

Det finns inga kända risker med att använda argon gas, så länge det hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att följa anvisningarna från tillverkaren och se till att gasen hanteras och förvaras på rätt sätt. Argon gas kan också förvaras länge utan att förlora sin kvalitet.