skydssgaser
Rekommenderade skyddsgaser för gasbågssvetsning

Gasskydd

Skyddsgasens viktigaste uppgift är att skydda den smälta metallen mot luftens skadliga inverkan. Syret i luften kan oxidera legeringselementet och bilda slagger, vilket givetvis inte är önskvärt.
Valet av skyddsgas påverkar svetsegenskaperna och har stor betydelse för inträning och svetsgeometri.
Skyddsgaserna klassificeras och gruppindelas i standarden SS-EN ISO 14175.

 

Bågsvetsning med aktiv skyddsgas (MAG)

MAG står för Metal Active Gas
Bågsvetsning (MAG) är en svetsmetod där man framför allt använder aktiva gaser som syre, koldioxid eller väte med argon som grundgas. Under den här processen tillförs extra ämne i form av en trådelektrod från spole till brännare. En kemisk reaktion med svetsämnet uppstår.

 

Bågsvetsning med inert skyddsgas (MIG)

MIG står för Metal Inert Gas
Bågsvetsning med inert skyddsgas (MIG) är en svetsmetod där man använder inerta skyddsgaser som argon eller helium. Här har skyddsgasen till uppgift att skärma av den ljusbåge som bildas från den omgivande luften. Vid MIG-svetsning tillförs det extra ämnet i form av en trådelektrod från spole till brännare. Den här processen används framför allt vid svetsning av icke-järnmetaller som koppar, aluminium, aluminiumlegeringar och titan.

 

Bågsvetsning med inert skyddsgas (TIG)

TIG står för Tungsten Inert Gas.
Vid gasbågsvetsning med TIG används en elektrod av volfram som inte smälter vid svetsning. Skyddsgasen är inert, vilket innebär att den inte reagerar kemiskt med omgivningen, bl a för att den heta elektroden inte ska ta skada.

 

Rekommenderade skyddsgaser för gasbågssvetsning

Använder du rätt gas?

Air Liquide hjälper dig att välja rätt skyddsgas.
Läs mer om våra gaser och hur vi kan hjälpa dig!

 

Köp gas och utrustning när det passar dig

Köp din gas och utrustning när det passar dig. Oavsett om du väljer att handla på myGAS via mobilen eller datorn får du din leverans snabbt och enkelt. Du kan också köpa gasen direkt hos din närmaste återförsäljare.

 

100 års erfarenhet av svetsning och skärning

I över 100 år har Air Liquide samarbetat med olika partners inom metallbearbetning, så vi är väl medvetna om att kvalitet och effektivitet är viktigt för dig som arbetar med svetsning och skärning.
Baserat på vår mångåriga erfarenhet har vi utvecklat ARCAL-programmet. Du kan välja mellan ett basutbud med fyra högkvalitativa och tillförlitliga skyddsgaser för TIG-, MIG- och MAG-svetsning och ett tjugotal Tekniska skyddsgaser, anpassade för specifika typer av svetsning.
De gaser, den kompetens och de tillbehör vi erbjuder uppfyller mycket högt ställda krav, eftersom vi vet att detta spelar en avgörande roll för dina slutresultat, oavsett svetsapplikation.