elektronikindustrin

Våra dedikerade lösningar för elektroniktillverkning

Air Liquide levererar gaser, tjänster och support för bättre kostnadseffektivitet och ökad kvalitet i lödprocesserna vid tillverkning av elektronikkomponenter. Oxidering, dålig vätbarhet och höga temperaturer kan t ex skada lödförbandet vid lödning av kretskort. Med hjälp av nitrogen skapar man en inert atmosfär under lödningen som motverkar dessa oönskade effekter.

Totallösningar för våglödning och omsmältningslödning

circuit boards

Air Liquide erbjuder helhetslösningar som sätter fokus på själva lödprocessen. Lösningarna är utformade och anpassade för elektroniktillverkningens unika processer. Vi erbjuder lösningar som garanterar kontrollerad nitrogenatmosfär, vilket reducerar de negativa effekterna av oxidering vid lödning.

Läs mer om totallösningar för våglödning och omsmältningslödning

Nexelia

Air Liquides lösning Nexelia för våglödning omfattar gas, anpassad utrustning för inertering, teknisk support samt ett skräddarsytt Performance-program som optimerar din process.

Air Liquides lösning Nexelia för reflow-lödning omfattar gas, anpassad utrustning för mätning och reglering av ugnsatmosfären, teknisk support samt ett skräddarsytt Performance-program som optimerar din process.

Audittjänster

Utöver gasleveranser och utrustning erbjuder vi audittjänster som exempelvis kan innefatta:

  • Analysera den inerta atmosfären inne i lödugnen.
  • Säkerställa kvalitet och säkerhet med hjälp av kontroller av ugnsatmosfären och göra läcktester
  • Optimera prestanda, gällande både kvalitet på lödningen och förbrukning av nitrogen.

Dry P-lösningar för lagring

Air Liquide erbjuder också en patenterad lösning för både lång- och kortsiktig lagring av elektronikkomponenter som är känsliga för fukt, oxygen och föroreningar i luften. Våra Dry P-lagringsskåp är lätta att installera, de har avskilda enheter och ger en tillförlitlig atmosfär.

Anpassa din tillverkning till nya krav

Ny teknik för montering av elektronikkomponenter

Ny teknik för montering av elektronikkomponenter har gjort att produkterna blivit mindre, lättare och billigare. För att förbli konkurrenskraftig på dagens marknad behöver du som tillverkare av elektronikkomponenter hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen, samtidigt som du måste vara kostnadseffektiv och givetvis ta hänsyn till gällande regelverk. Air Liquide har den expertis som krävs för att hjälpa dig i detta arbete. Vi samarbetar med elektroniktillverkare sedan 1990-talet och har lång erfarenhet av att ta fram lösningar för dina processer, d v s montering, testning, lagring och rengöring.

Vi erbjuder gaslösningar till elektronikindustrin

Gaslösningar till elektronikindustrin

Läs om våra globala innovativa gaslösningar till elektronikindustrin, bl a för tillverkning av halvledare (semiconductors), solceller och platta bildskärmar. Air Liquide levererar en rad olika produkter och tjänster för avancerade elektronikföretag världen över, bl a:

  • Produktion av gas på plats hos användaren
  • Leveranser av flytande gas (bulk)
  • Utrustning och installationer
  • Analystjänster
  • Hantering av gaser och kemikalier

Har du några frågor om elektroniktillverkning?

Fyll i vårt kontaktformulär!