Риба

Gaser för lönsam fiskodling

Precis som inom all kommersiell verksamhet är det mycket som måste stämma för att fiskodlingen ska bli lönsam. Industrigaser och livsmedelsgaser är viktiga i detta sammanhang och används för allt från att kläcka äggen till att förpacka och distribuera slutprodukten för försäljning.

Fisk är näringsrik och hälsosam mat som uppskattas över hela världen. Tillgången på fisk minskar dock i takt med att världens befolkning växer. Ett sätt att lösa bristen på fisk är fiskodlingar. 

Air Liquide levererar de gaser som används vid fiskodling samt frysning och förpackning av fisk.

Syrgas till odling av fisk

Syrgas ökar effektiviteten i fiskodlingar

Air Liquide erbjuder gas, utrustning och teknisk support för tillförsel av syre till fiskodlingar. Vi hjälper dig att beräkna hur mycket syre du kommer att behöva för befintlig mängd fisk i varje system. Utifrån det beräknade syrebehovet erbjuder vi också rådgivning om det syreupplösningssystem som passar bäst för din tillämpning. Air Liquide kan också mäta effektiviteten i ditt befintliga syresättningssystem.

Syre står vanligtvis bara för en eller två procent av produktionskostnaden, men är en mycket viktig del i fiskodlingsprocessen. Syre som används på ett effektivt sätt ger fördelar till produktionen.

Vid produktion av odlad fisk utgör fodret en av de största kostnaderna. En stabil syrenivå i fiskodlingen ökar fiskens metabolism, vilket i sin tur ökar omvandlingen av foder till fiskmassa. Så när hastigheten för foderomvandling minskar innebär detta lägre kostnader per kg fisk.

När man talar om ton av fisk, talar man också om ton av foder per dag. I de större fiskodlingssystemen ökar produktionen om syrenivån i tankarna är stabil. Om du kan öka fiskens tillväxt dag för dag genom att tillsätta syre minskar detta tiden som fisken är i vattnet, vilket i sin tur ökar effektiviteten för hela produktionscykeln.

Vanligtvis använder sig moderna landbaserade fiskodlingar av det som kallas återcirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Det är i stora drag en vattenreningsanläggning som cirkulerar och återanvänder vattnet. Den här anläggningen använder pumpar för att trycka vattnet genom en serie filter som renar vattnet innan det återförs till fisktankarna. I vissa fall kan syre användas i den här processen för att producera ozon att sterilisera vattnet med.

I inloppsvattnet till varje damm eller tank förhöjs syrenivån genom injicering av syre – vanligtvis genom att man använder en upplösare med trycksatt syre – upp till 120 till 140 procent av den normala mättnaden, beroende på biomassan. Det säkerställer att fiskarnas andningsbehov tas om hand och att en stabil tillväxtmiljö uppnås.

Syre krävs även för andra tillämpningar. Strax innan fiskarna skördas, oavsett om de finns i dammar eller i havsburar, behövs högre doser av syre eftersom fiskarna trängs i en liten vattenmängd inom skördeområdet. Det gör att fiskarna inte är lika stressade innan de tas om hand, vilket ger en bättre slutprodukt.

På vissa odlingar används syre också för att övermätta vattenbad där fiskarna behandlas mot pest och andra sjukdomar, som laxlus.

 

Kväve och koldioxid till förpackning av fisk

Andra gaser används också efter det att fisken har blivit bearbetad. Syre går från att vara vän till att, i de flesta fallen, bli fiende när fisken är redo att distribueras till butiker.

Det är lämpligt att förpacka fisken i modifierad atmosfär. MAP (Modified Atmosphere Packaging) är en blandning av kväve och koldioxid som injiceras och försluts i förpackningen.

Koldioxiden hämmar bakterietillväxten, vilket ökar hållbarheten på slutprodukten.

Kvävet används för att tränga undan syret och för att bibehålla förpackningens form och utseende så att den ser tilltalande ut på hyllan i mataffären.

Torris

Torris produceras av flytande koldioxid och kan användas för att ge en viss effekt i serveringsdiskarna på restauranger eller marknader. När torrisen tinar bildas ånga som ger en fin rökeffekt. Torris är också bra för att hålla produkten kall och fräsch.

Flytande kväve till frysning av fisk

Flytande kväve används i bearbetningsfasen för att snabbfrysa fiskprodukter. Gasen skickas genom en frystunnel där den sprejas mot produkten. Det här ger en produkt av bättre kvalitet när den har tinat. Detta beror på att när produkten blir snabbfryst bevaras cellstrukturen i maten, vilket innebär att när fisken har tinat ser den inte bara fin ut utan smakar också bra.

Frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt