Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användning av luft för analyser

Kalibrering och analys

Luft från Air Liquide innehåller låga halter av föroreningar, vilket gör att tillförlitligheten på dina analysresultat blir bättre och att du kan förlänga serviceintervallerna för dina labinstrument och detektorer. Vi erbjuder dig en rad olika renheter på vår luft.

ALPHAGAZ™ 1 och ALPHAGAZ 2 använder du som arbetar med forskning och analyser, eftersom ALPHAGAZ passar perfekt i flamdetektorer (AAS, CLD, FID, THC), som instrumentgas (LCMS, NMR, TGA, TOC), spolgas (UV, FTIR) och nollgas (GC-FID, FTIR).

Medicinsk Luft Air Liquide

Medicinsk Luft Air Liquide är ett receptfritt läkemedel som skall användas enligt läkares föreskrift. Medicinsk Luft har många användningsområden inom sjukvården, främst vid respiratorvård. Den används också som bärgas vid inhalationsterapi (nebuliseringsbehandling) och som en del av färskgasflödet vid anestesi.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för koldioxid. 

Luft - frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.