Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Välj din leveransmetod

Ett brett distributionsnätverk

Air Liquide levererar gaser för industriell användning i flytande form med tankbil eller i mindre kärl avsedda för flytande gas, på enstaka flaskor eller i flaskpaket. Vi erbjuder gaser med olika renheter, koncentrationer och volymer.

Air Liquide Gas encyclopedia

Gasencyklopedin

Allt du behöver veta om gaser finns samlat i vår gasencyklopedi.

Uppslagsboken (på engelska) ger dig snabbt information om gasers fysiska och termodynamiska egenskaper.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

vindkraft

ECO ORIGIN klimatsmarta gaser

Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar. Vi var den första gasleverantör i Norden, som gav våra kunder möjligheten att köpa klimatsmart flytande gas, ECO ORIGIN. Nu fylls även våra gasflaskor med klimatsmart gas, ECO ORIGIN Inside.

Detta är ett unikt koncept som vi utformat för att minimera klimatpåverkan från olika gaser (oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykelperspektiv.

Rätt gas ger högre effektivitet

Som världens ledande leverantör av gaser vet vi att rätt gas kan vara avgörande för din produktion. Rätt gas kan garantera mer upptid, minska kostnader, öka effektiviteten och öka operativ flexibilitet. Detta innebär i förlängningen att du kan uppnå högre produktivitet och därmed stärka ditt företags konkurrenskraft.

Ibland är rena gaser det rätta valet, och ibland är en gasblandning den optimala lösningen. Vi erbjuder en rad specialgaser som utvecklas på grundval av omfattande erfarenhet och insikt i branschen. Vi garanterar att våra specialgasblandningar är effektiva, säkra och stabila. Specialgaser är högrena gaser som används för att uppnå optimala resultat eller för att säkerställa att en viss kvalitetsstandard uppfylls. 

Användning av gaser inom industrin

Gas används i en mängd industriprocesser, t ex som skyddsgas vid stål- och metallbearbetning, men också som reduktionsgas och bränngas. Även om intresset har vuxit de senaste åren, är användning av t ex biogas inom industrisektorn dock fortfarande begränsad.

Fordonsindustrin

Inom fordonsindustrin används bland annat argon vid produktion av bildelar. Gas används också för tillverkning av lampor för strålkastare, blinkers och bromsljus som ofta innehåller en blandning av argon och kväve. Vissa specialgaser tillämpas vid testning av motorer och däckfyllning.

Läkemedelsindustrin

Inom läkemedelsindustrin och laboratoriesektorn används en rad olika gaser för framställning av läkemedel. Bland annat använder man koldioxid för tillverkning av läkemedel i pulverform och nitrogen (kväve) för kylning och förpackning i inert atmosfär. Nitrogen är även en grundläggande komponent inom moderna farmaceutiska framställningsprocesser.

Livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin används stora volymer av gas vid produktions- och förpackningsprocesser. Livsmedelsgaser kan även ingå som tillsats för att upprätthålla produktens kvalitet. Vanliga livsmedelsgaser är koldioxid och kväve. Koldioxid används i drycker som läsk, öl och vin. Kvävgas används vid kylning/frysning, förpackning i modifierad atmosfär och vid transport av livsmedel.

Stål- och metallurgi

Stål- och metallindustrin är störst när det kommer till användning av industrigaser. En av de vanligaste gaserna är argon som används som skyddsgas vid svetsning av aluminium, stål, brons och koppar. Hydrogen används som reduktionsgas vid t ex ugnslödning. Oxygen (syre) används vid svetsning, skärning och smältning.