Air Liquide Tank

Air Liquide i Sverige är medlem i Air Liquide-koncernen

Air Liquide i Norden

Air Liquide-koncernen är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 73 länder, har ca 67 100 medarbetare och över 3,9 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

Air Liquide Gas AB utgör en del av Air Liquide-koncernen. Tillsammans med våra systerbolag i Danmark, Finland och Norge ingår vi i en gemensam nordisk organisation. Det betyder att vi har resurser att erbjuda våra kunder en mycket hög grad av service, även tvärs över landsgränserna.

Vi hjälper våra kunder att på bästa sätt utnyttja gasteknikens enastående möjligheter. Från inledande behovsanalys, provkörning, installation och utbildning fram till en optimalt intrimmad process. Vi erbjuder också en rad tjänster, bland annat service och underhåll, anpassade efter kundernas behov.

Tack vare strategiskt placerade produktionsenheter, vår effektiva transportorganisation och mer än 350 försäljningsställen, levererar vi snabbt och säkert över hela Norden.

Vår ambition
Air Liquides ambition är att vara branschledande genom att alltid leverera högsta kvalitet och att bidra till ett hållbart samhälle.

Vår strategi
Syftet med vår kundcentrerade förändringsstrategi är lönsam och långsiktig tillväxt. Den bygger på verksamhetsoptimering, väl genomtänkta investeringar, öppen innovation och en nätverksorganisation som genomsyrar alla våra bolag.

Safety first
En av hörnstenarna inom alla Air Liquide-bolag i hela världen är säkerhet i allmänhet och säker gashantering i synnerhet. Safety first genomsyrar hela vår verksamhet och står bokstavligen alltid överst på agendan vid såväl våra interna möten som i mötet med dig som är kund.

Innovationer
Inom Air Liquide-koncernen är innovationer en hjärtefråga som genomsyrar hela strategin. Vi förnyar ständigt vår verksamhet och förutser de utmaningar som dyker upp på marknaderna, samtidigt som vi öppnar upp nya marknader för att skapa nya tillväxtmöjligheter. Air Liquide utvecklar också innovationer som gagnar samhället genom att vi utforskar nya teknologier för att möta våra kunders och patienters behov.

Air Liquide-koncernens forskning omfattar bioresurser, elektronik, membran, förbränning med oxygen, processkontroll, logistik, vätgasenergi mm.

Hållbar utveckling
Air Liquide erbjuder lösningar för industri- och specialgaser, utrustning och tjänster som används vid en rad olika applikationer, avsedda att skydda miljön, t ex utsläppskontroll, vattenbehandling och avfallsåtervinning.

 

Air Liquides historia i Sverige

Historic picture Air Liquide

Det har hänt en hel del sedan fransmannen Georges Claude för första gången separerade luftens gaser från varandra. Här är några viktiga årtal i Air Liquides svenska historia.

1902

Fransmannen Georges Claude lyckas separera luftens gaser från varandra
Air Liquide i Frankrike grundas

1912

 • G.C. Faxe i Malmö sluter samarbetsavtal med franska Air Liquide
 • Air Liquides inträde på den svenska marknaden
 • Syrgasfabrik, Malmö

1962-1986

 • Luftgasfabrik, Malmö
 • Acetylenfabrik, Burlöv
 • Air Liquide förvärvar samtliga aktier i Alfax AB, tidigare G.C. Faxe
 • Luftgasfabriker, Surahammar
 • Koldioxidfabrik, Kristianstad

1994-1996

 • Alfax AB blir Air Liquide Gas AB
 • Allti Gasol förvärvas
 • Koldioxidfabrik, Helsingborg

1999-2002

 • Air Liquide Gas AB och dess systerbolag i Danmark och Norge går samman i en gemensam skandinavisk organisation
 • Syrgasfabrik, Skellefteå

2004-2007

 • En gemensam nordisk organisation bildas av Air Liquide-bolagen i Sverige, Danmark, Norge och Finland
 • Air Liquide säljer gasolverksamheten till Primagaz AB

2012
Air Liquide Gas AB firar 100-årsjubileum

 

Air Liquides "Stories"

Läs mer om Air Liquides verksamhet i våra "Stories"! Artiklarna här har ett fördjupat innehåll, och ämnena berör de olika branscher som använder våra produkter; gaser, utrustning och tjänster. Här hittar du testimonials från enskilda kunder, artiklar om medarbetarnas karriärvägar och handfasta råd om hur du ska gå tillväga inom ett specifikt område med anknytning till gaser.

Har du några frågor om Air Liquide?

Fyll i vårt kontaktformulär!