Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Phargalis användningsområden

phargalis lab
  • Phargalis 1 (kväve, kvävgas, nitrogen, N2) används som skyddsatmosfär samt för frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering.
  • Phargalis 2 (koldioxid, carbon dioxide, CO2) används till cellkultur och pH-kontroll.
  • Phargalis 3 (syre, syrgas, oxygen, O2) används till fermenteringsprocesser.

Phargalis uppfyller alla krav på läkemedel

phargalis piller

Phargalis uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmakopén Ph-EU (Ph-EU low oxygen), USP-NF och JP-Ph. Produkten är producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. Phargalis följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gas? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.