Doctor consultation

Ökar tryggheten för personal och patienter på sjukhuset

Inom Air Liquide har vi säkerhet som vår ledstjärna. Vi erbjuder flera tjänster som ökar tryggheten för personal och patienter på sjukhuset, t ex utbildning, gasanalys och spårbarhet. Air Liquide är mer än bara din gasleverantör, eftersom gasförsörjning som är trygg för både personal och patienter kräver mer än bara gas.

Medicinska gaser

medical

Kalinox (50% Lustgas, 50% Oxygen)

Kalinox är en blandning av Medicinsk Lustgas (50%) och Medicinsk Oxygen (50%) som används för smärtlindring vid akutsjukvård och mindre ingrepp. 
Läs mer

Medicinsk Luft

Medicinsk Luft Air Liquide är ett läkemedel som skall användas enligt läkares föreskrift. Medicinsk Luft har många användningsområden inom sjukvården, främst vid respiratorvård. Den används också som bärgas vid inhalationsterapi (nebuliseringsbehandling) och som en del av färskgasflödet vid anestesi.
Läs mer

Medicinsk Lustgas

Medicinsk Lustgas Air Liquide är ett receptbelagt läkemedel som har använts länge inom sjukvården. Medicinsk Lustgas är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande och sederande egenskaper.
Läs mer

Medicinsk Oxygen

Medicinsk Oxygen (även kallat syre, syrgas) används inom de flesta områden i sjukvården, t ex akutvård, intensivvård, operations- och postoperativ verksamhet, liksom även förlossnings- och neonatalvård.
Läs mer

Medicinteknisk Koldioxid CO2

Medicinteknisk Koldioxid används inom sjukvården, bland annat för insufflering vid olika typer av s k titthålskirurgi (laparoskopi) då man blåser upp buken, för att förbättra åtkomst och sikt under operationen. Gasen är klassad som medicinteknisk produkt och är därför CE-märkt.
Läs mer

Tjänster til medicinska gaser

Utbildning

eLearning

Lärarledda utbildningar: Kontakta oss för att få förslag på skräddarsydda utbildningar i allt som rör gas, d v s gashantering, säkerhet, gasanvändning och produktutbildningar.

E-learning: en komplett basutbildning för alla personalkategorier som hanterar gas. Med denna interaktiva utbildning kan kunskapen inhämtas när tiden finns – 24 timmar per dygn!

Gasanalys

Calibration

Är gasens kvalitet oförändrad efter transport genom sjukhusets gassystem? Air Liquide utför provtagning och analys av de flesta gaser som förekommer inom sjukvården. Genom att säkra att gasen uppfyller gällande lagar och standarder, t ex Europeiska Pharmakopén, ökar patientsäkerheten. Kontakta oss för mer information.

Spårbarhet

Ny hemsida Air Liquide.

Air Liquides spårbarhetssystem Stelio är vår kundanpassade lösning som hjälper dig att få kontroll på dina gasflaskor och säkrar spårbarheten. Dessutom får du möjlighet att effektivisera administration och ekonomi för gashantering. Air Liquide erbjuder många andra tjänster som kan underlätta din vardag, som  gasinstallationer, underhåll mm.
Läs mer om Stelio och våra övriga tjänster via länkarna nedan.

 

Air Liquide Homecare

Air Liquide är leverantör av syrgasbehandling i hemmet.
Air Liquide levererar syrgas och luft till patienter i sina egna hem i Sverige. Air liquide följer ständigt utvecklingen för att utveckla och förbättra service till patient och sjukvården.

Om du är kund hos Air Liquide kan du beställa syrgas via vår onlineportal: myGAS.se

Nedan kan du läsa om vårt utbud av Medicinsk Oxygen samt vår Viproxal-flaska speciellt framtagen för sjukvården.

Medicinsk gasudstyr

Air Liquide har ett brett sortiment av gasutrustning och tillbehör för användning av gas inom sjukvården. Vi kan erbjuda allt från flaskvagnar, regulatorer och flödesgivare till demandventiler, slangar och masker. 

Frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.