drycker

Våra dedikerade lösningar för drycker

Air Liquide levererar certifierade gaser - koldioxid, kväve och argon - tillsammans med utrustning och tjänster, som hjälper dig som producerar drycker att förbättra kvaliteten och förlänga hållbarheten på dina produkter, utan att det påverkar smak, färg eller textur. Vi erbjuder allt från lösningar för kolsyrning till optimering av förpackningar och distribution.

Oavsett vilken typ av drycker du producerar, gör våra lösningar det möjligt för dig att uppnå dina effektivitets- och produktionsmål utan att du behöver ge avkall på säkerheten. Våra gaser och gasblandningar för livsmedel och drycker har samlingsnamnet ALIGALTM och är certifierade enligt HACCP.

Kolsyrade och icke kolsyrade drycker

Med våra lösningar kan du undvika oxidation och optimera förpackningar och distribution av drycker som vatten, juice, te och kaffe. Vår lösning för oxygenhantering innebär att injicera kväve vid olika stadier i produktionsprocessen för att bevara dryckens kvalitet, i synnerhet vitamininnehållet.

Bubblorna i kolsyrade drycker, som t.ex. öl och läsk, kommer från en process som innebär att koldioxid löses upp i en vätska. Air Liquides ALIGAL koldioxid uppfyller alla de kvalitets- och spårbarhetskrav som krävs av ledande producenter. 

För mejeriprodukter erbjuder Air Liquide miljövänliga lösningar för pH-justering för att undvika bl.a. korrosion av rörledningar.

Alkoholhaltiga drycker

Air Liquide kan också erbjuda en rad olika gaslösningar och tjänster för alkoholhaltiga drycker. Vi anpassar lösningarna efter din verksamhet, oavsett om du producerar vin eller spritdrycker. Gaser används för temperaturkontroll, för att undvika oxidation vid lagring, för buteljering och i samband med transporter. 

Bryggerier

Air Liquide hjälper dig som driver ett bryggeri att optimera din produktion genom effektiva lösningar för leveranser av gas och utrustning. Våra experter har omfattande kunskap om dessa applikationer och kan ge dig goda råd, t ex när du ska välja en optimal gasblandning för att skapa ett perfekt skum på din öl.

Säkerhet

Livsmedelssäkerhet och kvalitet är mycket viktiga faktorer vid produktion av drycker eftersom konsumenterna har mycket specifika förväntningar på produkterna. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskap som gör att vi kan möta branschens höga krav på bl.a. smak och hållbarhet.

Expertis och tjänster

Våra experter arbetar tillsammans med dig för att utveckla dina processer så att du får en optimal tillverkning av din dryck.
Våra lösningar för dryckesindustrin omfattar följande tjänster:

  • Hjälp att välja optimal gasblandning
  • Utrustning och installation av gasförsörjning
  • Konsulthjälp och teknisk support
  • Gasanalyser och mätningar
  • Produkttester
  • Medverkan vid uppstart och intrimning av processen
  • Utbildning av din personal

Intresserad av våra produkter?

Oavsett om du vill ha ett bra pris, allmän information om våra produkter eller undrar om vi har en lösning som passar dina behov - fyll i vårt formulär och beskriv kortfattat vad du behöver. Vi hör av oss inom kort!