Automotive industry

Air Liquides gaslösningar till fordonsindustrin

Air Liquide erbjuder en rad olika lösningar, som omfattar gas, utrustning och tjänster, för bl a svetsning, skärning (varumärkena ARCAL™ och LASAL™), värmebehandling (varumärket ALNAT™), kalibrering och analyser (varumärket ALPHAGAZ™), till fordonsindustrin. Våra experter hjälper dig när du behöver optimera din process och vill säkerställa att din verksamhet och personal är säker när det gäller användning och hantering av gaser.

För oss är det viktigt att du får den kvalitet och prestanda du behöver på gas och tillhörande utrustning i din verksamhet och att du får dina leveranser fram till den plats där du ska använda dem.

Elektrifiering / E-Mobility

Eldrivet fordon.

Produktion och återvinning av batterier
Elektrifieringen av fordon kommer att förändra fordonsindustrin på många sätt. Batterier spelar en central roll, och Air Liquide levererar gas och gaslösningar för både produktion och återvinning av batterier.

Tillverkning av drivlinor och motorer
Även tillverkningen av drivlinor och motorer kommer att förändras, då en allt större del av fordonen blir elektriskt framdrivna.

Vid tillverkning av elmotorer till fordon används ofta krympförband vid montering. När krympförband tillämpas på komponenter till elektriska motorer för fordon ställs krav på att förbanden skall klara höga moment och laster.

För att klara dessa höga moment brukar man värma den ena komponenten samt kyla den andra komponenten före sammanfogning. Ett effektivt sätt är att använda flytande kväve (nitrogen, LIN, Liquid Nitrogen) för kylning av komponenter vid monteringen.

Air Liquide erbjuder flytande kväve för denna process. Vi erbjuder också utrustning och gas för att utföra småskaliga tester och manuell småserieproduktion till mediaförsörjning av automatiserade produktionslinjer.
 

Har du några frågor om gaslösningar för fordonsindustrin?

Fyll i vårt kontaktformulär!