Eco Origin

Klimatsmart gas från Air Liquide

Eco origin - river

Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar. Vi var den första gasleverantör i Norden, som gav våra kunder möjligheten att köpa klimatsmart gas. Vårt koncept är utformat för att minimera klimatpåverkan från våra gaser (oxygen, nitrogen, argon, koldioxid) ur ett livscykelperspektiv. Det är ett av våra åtaganden för en mer hållbar framtid. 

Vår klimatsmart gas portfolio:

  • ECO ORIGIN™ till syre, kväve och argon i flytande form
  • Green origin till koldioxid i flytande form
  • ECO ORIGIN Inside till syre, kväve, argon och koldioxid i flaskor

Vi skulle med gott samvete kunna säga att ECO/Green ORIGIN™ ger dig en klimatneutral gas, men eftersom vi anser att en produkt inte kan vara 100% klimatneutral väljer vi att nöja oss med klimatsmart. Och det är den verkligen!

Vår klimatsmart gas program

  ECO ORIGIN Green Origin ECO ORIGIN Inside
Gaser      
Luftgaser : N2, O2, Ar Flytande gas (till tank)   Gas i flaskor
Koldioxid -CO2   Flytande gas (tank) Gas i flaskor

Initiativ för att minska klimatpåverkan
     
100 Förnybar el i vår
produktion/process
Klimatkompensation av
transporten av flytande gas

Rapportering och certifiering
     
Proceduren / ISO 14021
Tredjepart granskning
CO2e besparing delas årlig Individuell beräkning
via post brev
Individuell beräkning
via post brev
Nationell beräkning,
online
Koldioxidavtryck enligt
ISO 14067 delas årlig
Via post brev    

 

Klimatpåverkan i gasernas livscykel

Nordci Eco Origin

Vi är en lyckligt lottad industri med fantastiska råvaror utan negativ klimatpåverkan. Till produktion av oxygen, nitrogen och argon används helt enkelt vanlig omgivningsluft. Inte heller vid användning har dessa gaser någon negativ klimatpåverkan.

Klimatpåverkan i gasernas livscykel kommer alltså till allra största delen från produktion av elektricitet till våra produktionsprocesser samt från transporten till dig som kund. Detta gjorde det enkelt för oss att utforma vårt ECO/Green ORIGIN™-koncept.

Har du några frågor om våra klimatsmarta gaslösningar?

Fyll i vårt kontaktformulär!