MAP - modified atmosphere packaging

Fördelarna med MAP

MAP ger flera fördelar med avseende på livsmedelskvalitet och utseende men också beträffande affärsfördelar och logistik: 


 

Livsmedelsprodukternas ursprungliga organoleptiska egenskaper bevaras.

 

 

Ökad hållbarhet

Lagringstiden dubbleras för produkter med betydande vattenaktivitet (> 0,91) och blir upp till fem gånger så lång när vattenaktiviteten är lägre.

 

Ökat distributionsområde: tillgång till nya marknader

Den längre hållbarhetstiden och det mekaniska skyddet som ges av gaskudden i förpackningen bevarar produkt kvalitén vid längre leveranser. 

 

Flexiblare livsmedelsproduktion 

I och med att produkten håller sig färsk längre ökar flexibiliteten när det gäller att hantera lagren i fabriken och i hela distributionskedjan.

 

Produkten förblir perfekt exponerad i förpackningen och ser tilltalande ut i disken

Den släta plastfilmen passar utmärkt för att framhäva produkten och ser samtidigt till att färg, form och konsistens bibehålls, vilket resulterar i en attraktiv förpackning för konsumenten. Hygienen upprätthålls tack vare den skyddande och lufttäta förpackningen som begränsar mikrobiell kontaminering.

ALIGAL-gaser

SWE MAP building Air Liquide

Att skapa en inert atmosfär genom att kontrollera halten av oxygen gör att livsmedelsprodukter kan skyddas från att oxidera och bli förstörda. Air Liquides inerteringsapplikationer gör att du kan minimera eller  eliminera kontakten med luft och därmed öka hållbarheten och behålla viktiga egenskapersom smak, färg och textur på dina produkter. Våra inerteringslösningar är skräddarsydda för att passa ditt behov av oxideringskontroll och kan integreras med olika process- och förpackningssystem.
 

MAP för livsmedelsprodukter, några exempel

Förpackning av ost

Torra produkter
För torra produkter (nötter, chips, pulverprodukter) rekommenderar vi att syret avlägsnas från luften och ersätts med en inert gas för att förhindra att fettet oxiderar. Mikrobiell tillväxt är inte aktuellt med tanke på produktens torrhetsgrad. Just när det handlar om torra produkter för export bidrar användningen av CO2 (ren eller i blandning), tack vare att det är så lättlösligt i fett, till att begränsa effekterna av tryck- och temperaturvariationer under transporten.

Ost, bageri- och konditoriprodukter
För de flesta ostar är den största risken mögelbildning. I vissa fall är möglet nödvändigt (tex Camembert) där syrehalten måste begränsas till 20 %. Portionsförpackad hårdost paketeras däremot med en gasblandning som innehåller en hög halt CO2 så att förpackningen drar ihop sig och ser närmast vakuumerad ut.

Bröd, konditoriprodukter och kaksmet utsätts också ofta för mikrobiell tillväxt. Här är det särskilt nödvändigt att använda CO2 i förpackningarna eftersom det är svårt att minska den återstående syrehalten i vissa ”porösa” produkter (bröd eller bakverk) utan tillsatser.
 

Kontrola temperatury w mieszałkach

Charkprodukter
De flesta värmebehandlade köttprodukter, samt tillredda produkter, är väldigt känsliga för mikrobiell tillväxt. Därför är det lämpligt att använda koldioxid, som ska blandas med kväve för att förhindra att förpackningen krymper ihop. 

Köttprodukter
Genom att använda en gasblandning med en högre andel O2 går det att bibehålla den röda färgen på vissa kött- eller fågelprodukter. Om man samtidigt använder CO2 bidrar det till att bromsa utvecklingen av mikroorganismer.
 

MAP

Frukt och grönsaker
Det är nödvändigt att använda en plastfilm i förpackningen med rätt genomsläpplighet tillsammans med en specifik gasblandning som baseras på respektive produkts andningsfrekvens.

Fisk och skaldjur
Gasblandningen N2/CO2 används och i vissa fall kan syre tillsättas för att förhindra att det utvecklas anaeroba mikroorganismer i fisk och skaldjur.

Utvalda E-book (white paper)

MAP

E-book: Förpackning i modifierad atmosfär-MAP

MAP omfattar gasblandningar (oftast med kvävgas, koldioxid och syrgas) som avsevärt förlänger hållbarheten på förpackade livsmedel. MAP öppnar upp nya möjligheter för förvaring och transporter av livsmedel och förlänger den tid produkterna kan förvaras i livsmedelsbutiken.

Har du några frågor om förpackning av livsmedel?

Fyll i vårt kontaktformulär!