MAP - modified atmosphere packaging

Förpackning i modifierad atmosfär-MAP

MAP - modified atmosphere packaging

Air Liquide erbjuder gaser och gasblandningar för användning vid förpackning i modifierad atmosfär, MAP (Modified Atmosphere Packaging). Förpackning i modifierad atmosfär kan optimera din livsmedelsprocess och distributionen, eftersom den förlänger hållbarheten på förpackade livsmedel. Applikationen hämmar såväl bakterietillväxt som andra kvalitetsförstörande processer och gör att produkten håller sig fräsch längre. MAP gör det därmed möjligt att minska svinnet, samtidigt som konsumentens upplevelse av produkten blir bättre.

ALIGAL är gaser och gasblandningar speciellt utvecklade för livsmedelsproduktion, bl a förpackning i modifierad atmosfär. Gaserna bevarar produkternas kvalitet och färskhet. Det finns en lösning för varje livsmedel eller process som omfattar gas, utrustning och tjänster. Produktion och distribution av gaserna sker naturligtvis under mycket noggrann kontroll.

En totallösning med ALIGAL kan ge dig följande:

  • Råd om atmosfär, utrustning, förpackningsmaterial och hygien för din produkt
  • Support vid försök och tester av olika gasblandningar
  • Utrustning och installation av gasförsörjning
  • Medverkan vid uppstart och intrimning av processen
  • Analys av gasinnehåll i förpackningar
  • Utbildning av din personal

 

Inertering och skydd

inertering

Att skapa en inert atmosfär genom att kontrollera halten av oxygen gör att livsmedelsprodukter kan skyddas från att oxidera och bli förstörda. Air Liquides inerteringsapplikationer gör att du kan minimera eller  eliminera kontakten med luft och därmed öka hållbarheten och behålla viktiga egenskapersom smak, färg och textur på dina produkter. Våra inerteringslösningar är skräddarsydda för att passa ditt behov av oxideringskontroll och kan integreras med olika process- och förpackningssystem.
 

Förpackning av ost

Förpackning av ost

Air Liquide har global erfarenhet av användning av gas vid förpackning av ost. Koldioxid används för kylning, pH-justering och förpackning. Riven ost packas ofta med en blandning av koldioxid och nitrogen, där båda gaserna är mögelhämmande och hindrar att osten klibbar samman. De mögelhämmande egenskaperna hos ALIGAL™ gör att produkten får längre hållbarhet i butiken.

Lagring i kontrollerad atmosfär (CAP)

Äpple

Lagring av livsmedel i kontrollerad atmosfär, CAP (Controlled Atmosphere Packaging) gör att du med rätt gasblandning kan lagra livsmedelsprodukter upp till ett år med bibehållen kvalitet. Både odlare och producent kan därmed förlänga säsongen för vissa grödor och öka sin vinst, samtidigt som konsumenten kan njuta av utökad tillgänglighet på frukt och grönsaker med hög kvalitet.

Utvalda E-book (white paper)

MAP

E-book: Förpackning i modifierad atmosfär-MAP

MAP omfattar gasblandningar (oftast med kvävgas, koldioxid och syrgas) som avsevärt förlänger hållbarheten på förpackade livsmedel. MAP öppnar upp nya möjligheter för förvaring och transporter av livsmedel och förlänger den tid produkterna kan förvaras i livsmedelsbutiken.

Har du några frågor om förpackning av livsmedel?

Fyll i vårt kontaktformulär!