coverpicturetest4

OYAN

One step for flow

OYAN 1

- Kallar vi OYAN-flaskans enkla enstegs inställning för oxygen inställning. Med OYAN står funktionalitet och säkerhet i fokus. Flaskan är ergonomiskt utformad och har en inbyggd reduktionsventil. Den har en funktionell flödesväljare, upphängningsanordning med undersida av gummi för att inte glida i sidled samt ergonomiskt bärhandtag. Manometern är placerad i ett lutande läge för optimal avläsning.

Med sin “One Step for Flow“ funktion är OYAN flaskan Air Liquide Healthcare's senaste lansering. Användarvänlighet och säkerhet i fokus, kombinerat i en enkel och praktisk design. OYAN är en flaska med integrerad reduktionsventil speciellt framtagen för Sjukvården.

Komplett lösning för Medicinsk Oxygen:

 •  Flaskan öppnas genom att vrida och ställa in flödesväljare - One step for Flow. Det fungerar direkt och gasen kan doseras.
 • Snabbkopplingen för utrustning (ev sug), är placerad på sidan för att inte täcka manometern.
 • Flödesväljare är skyddad mot oavsiktlig förändring av flödet.
 • Upphängningsanordning på baksidan av flaskan är stabil och gummibeläggningen gör den halkfri i sidled.
 • Upphängningsanordningen kan fällas ut och in efter behov.
 • 5 liters flaskan kan vid akut situation läggas ned och upphängningsfunktion gör att flaskan ej rullar.
 • Bärhandtaget är användarvänligt och ergonomiskt utformad.

Användningsområdena inom sjukvården är därför många då OYAN kan användas för t.ex. mobila enheter inom sjukhusen, sjukvårdsinrättningar samt ambulanstransporter. OYAN kommer i 2L, 3L och 5L flaskor. 

Medicinsk Oxygen

För de flesta områden inom sjukvården

oxygentest1

Medicinsk Oxygen (O2) (även kallat syre, syrgas) används inom de flesta områden i sjukvården, t ex akutvård, intensivvård, operations- och postoperativ verksamhet, liksom även förlossnings- och neonatalvård. Medicinsk Oxygen ges också i hemmet till patienter med kroniska lung- eller hjärtsjukdomar där syrebrist (hypoxi) föreligger.

De terapeutiska indikationerna för syrgasbehandling är:

 • För behandling av eller för att förebygga akut eller kronisk hypoxi (syrebrist) oavsett genes
 • Som en del av färskgasflödet vid anestesi eller intensivvård
 • Som drivgas vid nebulisatorbehandling
 • För behandling av akut attack av klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)

Flaskstorlekar

Medicinsk Oxygen AIR LIQUIDE är ett läkemedel som skall användas enligt läkares föreskrift. Gasen levereras i gasflaskor med ett fyllningstryck av 200 bar och i förpackningsstorlekar från 1 till 50 liter.

Dokument

Kalinox (50% Lustgas, 50% Oxygen)

För smärtlindring vid akutsjukvård

Child N2O

Kalinox är en blandning av Medicinsk Lustgas (50%) och Medicinsk Oxygen (50%) som används för smärtlindring vid akutsjukvård och mindre ingrepp.
 
Kalinox ges genom inhalation, oftast med en s.k demandventil (Ease II), som ger gas endast vid inandning, vilket minskar mängden använd gas. Den smärtstillande effekten av Kalinox uppnås efter några minuter, och gasen elimineras snabbt ur kroppen efter avslutad användning. Kalinox kan med fördel användas inom pediatrik vid s.k procedursmärta, tex suturering, stiftborttagning, provtagning mm, då den lugnande effekten och enkla användningen kan uppskattas av både barn och föräldrar.

Kalinox är ett receptbelagt läkemedel och levereras i gasflaskor i storlekarna 2,5, 3 och 5 liter.

Hälsorisker vid användning av lustgas i berusningssyfte

Att inhalera lustgas för att åstadkomma ett kortvarigt rus är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Lustgasen ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in lustgas är alltså förknippat med livsfara!

Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation om lustgas från European Industrial Gas Associations (EIGA).

Dokument

Medicinsk Luft

Läkemedel för bl a respiratorvård

Medical air

Medicinsk Luft AIR LIQUIDE är ett läkemedel som skall användas enligt läkares föreskrift. Medicinsk Luft har flera användningsområden inom sjukvården, främst vid respiratorvård. Den används också som bärgas vid inhalationsterapi (nebuliseringsbehandling) och som en del av färskgasflödet vid anestesi.

Luft för medicinskt bruk från Air Liquide levereras i gasflaskor med ett fyllningstryck av 200 bar och i förpackningsstorlekar från 2,5 till 50 liter.

Dokument

Medicinsk Lustgas

Receptbelagt läkemedel för sjukvården

lattergastest1

Medicinsk Lustgas AIR LIQUIDE är ett receptbelagt läkemedel som har använts länge inom sjukvården. Medicinsk Lustgas är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande och sederande egenskaper.

Lustgas används i koncentrationer mellan 35 och 75 %, tillsammans med Medicinsk Oxygen eller Medicinsk Luft. Ibland kombineras denna lätta narkos med olika intravenösa narkosmedel för att få muskelavslappning vid kirurgiska ingrepp, inom förlossningsvården och tandvården.

Lustgas i koncentrationer upp till 50–60 % ger smärtlindring, sedation och minskad oro men vanligen utan att påverka medvetandegraden eller förmågan att reagera på tilltal. Andning, cirkulation och skyddsreflexer är vanligen bevarade vid dessa koncentrationer. Effekten av Lustgas uppnås snabbt och avklingar direkt efter avslutad inandning. Se också Kalinox

Medicinsk Lustgas Air Liquide levereras som kondenserad gas i gasflaska i förpackningsstorlekar från 5 till 50 liter.

Hälsorisker vid användning av lustgas i berusningssyfte

Att inhalera lustgas för att åstadkomma ett kortvarigt rus är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Lustgasen ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in lustgas är alltså förknippat med livsfara!

Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation om lustgas från European Industrial Gas Associations (EIGA).

Dokument

Medicinteknisk Koldioxid CO2

För bl a titthålskirugi i sjukvården

doctors surgery gas

Medicinteknisk Koldioxid CO2 används inom sjukvården, bland annat för insufflering vid olika typer av s k titthålskirurgi (laparoskopi) då man blåser upp buken, för att förbättra åtkomst och sikt under operationen. Gasen är klassad som medicinteknisk produkt och är därför CE-märkt.

Medicinteknisk Koldioxid levereras som kondenserad gas i gasflaskor i förpackningsstorlekar från 1 till 20 liter.

Dokument

Healthcare

Air Liquide erbjuder medicinska gaser, tjänster och utrustning för alla behov inom privat och offentlig sjukvård, djursjukvård, tandvård och medicinsk forskning. Vi är dedikerade att, genom kompetens och högkvalitativa produkter, ge våra kunder bästa tänkbara service, och härigenom bidra till ökad hälsa.

Gasutrustning

Air Liquide har ett brett sortiment av gasutrustning och tillbehör för användning av gas inom sjukvården. Vi kan erbjuda allt från flaskvagnar, regulatorer och flödesgivare till demandventiler, slangar och masker.