Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Skräddarsydda gaslösningar för värmebehandling

Inom Air Liquide-koncernen har vi omfattande kunskaper om värmebehandling. Vi erbjuder dig säkra, pålitliga och kundanpassade gaslösningar för de processer som din värmebehandling kräver, så att du kan uppnå önskade egenskaper i materialet och därmed optimera din verksamhet.

ALNAT™, Air Liquides varumärke för värmebehandlingsapplikationer, omfattar leverans av gaser och utrustning samt en rad tjänster i samband med säkerhet, produktion och kontroll av atmosfärer. Våra specialister inom värmebehandlingsområdet hjälper dig att integrera den totala gaslösningen med din befintliga produktionsprocess.

Vi är medlemmar i branschföreningen SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) och brukar delta i den årliga konferensen.

Härdning

Härdning.

Air Liquide erbjuder gas och utrustning samt en rad tjänster som hjälper dig att generera, använda och kontrollera atmosfären i industriugnar för din härdprocess (värmebehandlingsprocesser.), allt för att hjälpa dig att optimera din verksamhet och dina kostnader. Vi erbjuder också support från våra experter som har omfattande teknisk kunskap om dina processer. 

Våra skräddarsydda lösningar är säkra och pålitliga med bibehållen gaskvalitet fram till point of use. Vi hjälper dig även att följa de strikta regler och säkerhetskrav som gäller inom värmebehandling.

Med vår tjänst ALNAT™ Audit, där vi analyserar gassammansättning i processen och utför temperaturjämnhetsmätning får du t ex en tredjepartsanalys för att uppfylla CQI-9 standard.

Uppkolning / Lågtrycksuppkolning (LPC)

Uppkolning.

Vid uppkolning och karbonitrering används kol för att få ett martensitiskt ytskikt på stålet efter släckning.

Lågtrycksuppkolning, eller low pressure carburizing (LPC), är en vidareutveckling av den klassiska värmebehandlingen, vanligen benämnd som sätthärdning eller uppkolning. Processens syfte är, precis som tidigare, att öka ytkoncentrationen av kol i den behandlade ståldetaljen, och därmed ythårdheten.

Som namnet antyder genomförs behandlingen under låga tryck, 5-30 mbar, och utförs i vakuumugnar. Kolkällan som används är vanligtvis acetylen, som i små pulser släpps in i ugnskammaren under behandlingen.

Lågtrycksuppkolning kopplas ofta samman med en avslutande släckning i gas vid högt tryck (15-30 bar). Nitrogen (N2) är den vanligaste gasen som används, men även helium (He), tillsammans med ett återvinningssystem, förekommer.

Fördelarna med lågtrycksuppkolning och gaskylning är bland annat:

  • Renare och miljömässigt mer hållbar process
  • Minskad och jämnare formförändring
  • Bättre uppkolning av hålgeometrier

Air Liquide har god erfarenhet av både installationer och gasleverans till härderier med lågtrycksuppkolning.

Släckning / kylning med gas

Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Uppkolning, glödgning och nitrering är alla värmebehandlingsprocesser som vanligtvis avslutas med en snabbkylning. Snabbkylningen kan genomföras med hjälp av gas, vanligtvis nitrogen, men även helium kan användas. Släckning med gas är ett miljövänligt alternativ till släckning med olja eller saltlösning. 

Vid processer som uppkolning, glödgning och nitrering ger släckning med gas en bättre möjlighet att kontrollera processen och minskar behovet av efterföljande bearbetning/justering. 

Djupkylning
Air Liquides applikation för djupkylning, Nexelia Cryogenic Treatment, kyler ner produkten till under -180 °C och ökar motståndet mot nötning, pittingskador och sprickbildning samt minskar restspänningar i materialet. Applikationen ger en kontrollerad process med hög grad av säkerhet, effektivitet och pålitlighet.

Glödgning

Glödgning av metaller.

Våra ALNAT™-lösningar för glödgning baseras huvudsakligen på gasblandningar som innehåller nitrogen, hydrogen och kolväte eller nitrogen och krackad metanol. Fördelarna med ALNAT är säkerhet, pålitlighet, mindre underhåll och lägre investeringskostnader. Rostfritt stål, kolstål och icke-järnmetaller glödgas för att minska spänningar, återställa strukturen efter bearbetningen och för att uppnå önskade egenskaper i materialet.

Inertering

Inertering av smältan.

Air Liquide erbjuder ALNAT™ som omfattar gaser, gasutrustning och tjänster som du behöver till din inerteringsprocess.

Air Liquide erbjuder vår egen EGAL-process (Expanding Gas Air Liquide) som använder flytande gas (argon eller nitrogen) för att begränsa kontakten mellan metallsmältan och den omgivande atmosfären. Air Liquides SPAL-teknologi för inertering av smältan ger färre defekter och förbättrade mekaniska egenskaper på metallen samt minskad kassation vid gjutning.

Inertering av extruderingsverktyg för aluminium
Inertering och kylning av gjutformen vid extruderingsprocesser för aluminium kan öka produktiviteten och reducera defekter som orsakas av oxidation.

Service för värmebehandling

ALNAT tjänster för värmebehandling.

Värmebehandling av stål och metall är ett av Air Liquides stora kompetensområden där vi bistår med gasleveranser, utrustning och kunskap oavsett vilket typ av värmebehandling det rör sig om. 

ALNAT™ Audit är ett serviceprogram innehållande årliga gas- och temperaturanalyser av värmebehandlingsugnar. 

Gaser och tjänster

Gas, utrustning och tjänster för att generera, använda och kontrollera atmosfären i industriugnar för värmebehandlingsprocesser.

Mer information om gaser och tjänster för värmebehandlingsprocesser

Ladda ner PDF (eng)Mer information om värmebehandling
Värmebehandling är en metod som används för att påverka metallers hårdhet och egenskaper. Genom att värma upp metallen till en viss temperatur och sedan kyla den ner på ett specifikt sätt kan man förfina metallens egenskaper. Anlöpning är en form av värmebehandling där man värmer upp metallen till en låg temperatur för att öka dess mjukhet och böjbarhet. Normalisering är en annan form av värmebehandling där man värmer upp metallen till en högre temperatur och sedan kyls ner den snabbt. Detta kan ha inverkan på metallens hårdhet och motståndskraft. Genom att utföra värmebehandling på metallen kan man förbättra dess egenskaper och förfina den för specifika användningsområden.

Har du frågor om gaser eller tjänster till värmebehandlingsprocesser?

Fyll i vårt kontaktformulär!