Svetsning ARCAL

Motståndssvetsning

Här förklarar Air Liquide motståndssvetsning för dig; en metod som omfattar punktsvetsning och sömsvetsning.

Vad är punktsvetsning?

Motståndssvetsning i form av punktsvetsning är en metod med press/tryck. Sammanfogningen av två arbetsstycken sker genom att elektrisk ström tränger igenom dem. Två punktsvetsarmar med elektrodsäte (med särskild kopparlegering som bas) drar åt materialen. Längden på punktsvetsarmar med elektrodsäte kan variera beroende på punktsvetsmaskin och på vilka sammanfogningar som ska göras. Elektrodernas tryck på arbetsstycket ska säkerställa principen om tryckkontakt. Tryckkontakten är ledare och låter den elektriska strömmen tränga igenom. Det elektriska motståndet gör då att det bildas en smältande punkt som kläms mellan plåtarna, vilket gör det möjligt att svetsa (genom att skapa svetspunkten).

Resistance welding

Vid motståndssvetsning används inte skyddsgas.

Med punktsvetsning kan plåt av samma tjocklek sammanfogas. Punktsvetsning används huvudsakligen inom fordonsteknik (karosseri), flygteknik och elektronik samt i hushållsapparater osv.

De material som används är kolstål (låglegerat och rostfritt), härdat stål (med glödgning efter svetsning) samt nickel och legeringar. Svetsaren kan även svetsa med olika metaller om dessa utgör en legering och om deras smälttemperaturer ligger nära varandra. Ingen fyllnadsmetall används med en punktsvets.

Man kan punktsvetsa automatiskt eller manuellt med tre typer av utrustning:

  • Punktsvetsmaskin och aggregat för punktsvetsning
  • Punktsvetsning med svetspenna

Vad är sömsvetsning?

På sömsvetsen sitter två elektrodrullar. På så sätt kan svetsaren enkelt mata fram arbetsstyckena. På sömsvetsaggregat kan två svetsmetoder användas: punktsvetsning och sömsvetsning. Sömsvetsningen har fördelen av att den skapar överlappande punkter som bildar en tät svetssöm.

Sömsvetsmaskiner kan endast hantera tunna till medeltjocka material. Därför används denna teknik vanligen för kvaliteten på svetssömmarna.

Vid alla former av svetsning och skärning: Gas Metal Arc Welding (MIG/MAG), TIG, plasma osv. är skyddet av svetsaren av stor betydelse. Denna måste därför skydda sig med olika tillbehör (personlig skyddsutrustning), exempelvis skyddsskor.

Har du frågor? Vänligen fyll i vårt kontaktformulär.