Ordering and delivering Air Liquide gas cylinders

Leverans och lagring av gas på flaskor och paket

cylinder scanning

Gasformiga gaser, även kallat komprimerade gaser, transporteras i enstaka flaskor eller flaskpaket. Flaskorna är gjorda av aluminium, stål, lätta legeringar eller kompositmaterial. Gasflaskor används inom alla typer av verksamheter, för t ex svetsning och skärning, inom laboratorier och på sjukhus.

Flytande gas

Air Liquide_LKW_Tank

Air Liquide tillverkar luftgaserna oxygen, nitrogen och argon i luftgasfabriker, medan koldioxid oftast produceras i nära anslutning till processer där koldioxid är en restprodukt. 

Från lagringstankarna vid våra fabriker levereras gasen oftast i flytande form (bulk) i isolerade tankbilar, avsedda för just detta ändamål, direkt till dig som kund. De flesta bulktransporter sker på väg, men transport med tåg kan också förekomma.

En installation för flytande gas hos dig som kund består av följande:

  • En eller flera lagringstankar i olika utföranden och storlekar och med olika tryck, beroende på vilken gas det gäller.
  • Förångare.
  • Tryckregleringsutrustning.

Produktion på plats

on-site gas produktion

Air Liquide erbjuder installation av en rad olika typer av anläggningar som producerar gas, t ex kväve, syre och väte, på plats hos dig som användare (benämns ibland on-site-anläggningar). Detta är ett lämpligt alternativ för dig som behöver större volymer gas till din process.

Fördelarna är framför allt att det blir billigare och att leveranssäkerheten ökar. Dessutom innebär gasproduktion på plats mindre miljöpåverkan, eftersom det blir färre transporter.

Kontakta oss för att diskutera din lösning.