Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användning av helium

Helium är en kemiskt inert gas som spelar en mycket viktig roll inom en rad olika verksamheter och processer, t ex svetsning, MRI-scanners, halvledare, fiberoptik, forskning, tillverkning av krockkuddar, läcksökning samt värme- och ytbehandling m m. Heliumgas används också till ballonger för både fest och meteorologi.

Helium som inert skyddsgas vid svetsning

gaser-för-svetsning-airliquide

Helium används ofta som en inert skyddsgas vid bågsvetsning. Den används både som en ren gas och i blandningar med argon för TIG- och MIG-svets. Inom vissa bågsvetsapplikationer fungerar helium bättre som skyddsgas jämfört med argon, eftersom helium ger högre värme i bågen vid samma strömstyrka och båglängd. Detta ger en djupare genomträngning som är att föredra när man svetsar i tjockare material som kräver snabbare svetshastighet eller när man svetsar i metaller med hög termisk ledningsförmåga.

Helium för MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI-scanner

MRI-scanners, som huvudsakligen används för att upptäcka tumörer och vävnadsförändringar, använder helium för att kyla den magnet som bibehåller de extremt låga temperaturer som krävs för att utrustningen ska fungera på rätt sätt.

Fyll dina ballonger med helium från din egen gasflaska

Helium som ballonggas

Helium används som gas till ballonger för såväl festliga ändamål, som för meteorologi och forskning. Vill du köpa gas och få en egen gasflaska har vi utvecklat den 3, 5 och 11 liters lätthanterliga och smarta gasflaskan ALbee Fly Helium.

Förut var de användare som bara hade behov av en mindre mängd helium, t ex för att fylla sina ballonger, tvungna att hantera stora och tunga gasflaskor, samtidigt som de behövde teckna hyresavtal för att få sin gasflaska. Visserligen kunde användarna också köpa heliumflaskor för engångsbruk, men dessa har nackdelen att de måste lämnas till återvinning efter användning.

ALbee Fly Helium är en gasflaska som går att köpa. Den riktar sig särskilt till de användare som har behov av en mindre mängd ballonggas, d v s alla företag som sysslar med event av olika slag, liksom privata kunder som ska fylla ballonger till sina fester, som t ex bröllop, barnkalas, studentfester mm.

Läcksökning med helium

Läcksökning med helium

Air Liquide erbjuder heliumblandningar som passar utmärkt vid läcksökning på bl.a. hydraulsystem på flygplan.

Fördelen med att använda helium för läcksökning är dess utmärkta trängningsförmåga. Heliummolekyler är mycket små och kan tränga igenom de minsta sprickor och hålrum som kan finnas i ett system. Det gör att heliummetoden kan upptäcka mikroskopiska läckor som andra tekniker kan missa.

Hälsorisker vid användning av helium för att förvränga rösten

Att inhalera helium för att förvränga rösten är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Helium ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in ren helium är alltså förknippat med livsfara!

Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation från European Industrial Gas Associations, EIGA.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för helium. 

Helium - Frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.