Laser-Schweißen

Air Liquides gaslösningar till svetsning/skärning och metallbearbetning

Sedan mer än 100 år tillbaka utvecklar och tillverkar Air Liquide gaser (varumärkena ARCAL™ och LASAL™), utrustning och tjänster (varumärket ALNAT™) för alla de olika branscher som använder svetsning, skärning, ytbehandling och värmebehandling. Vi erbjuder gaser – argon, oxygen, nitrogen, koldioxid, helium och hydrogen – på gasflaskor eller i flytande form på tankar (bulk), beroende på ditt behov. 

Gaser och tjänster för metallurgi

Gaser, utrustning och tjänster för metallurgi.

Air Liquide levererar gas till applikationer för metallurgi
Air Liquide levererar oxygen, nitrogen och argon till en rad olika applikationer för metallurgi, d v s allt från oxy-fuelapplikationer i smältugnar till inertering och avgasning. Vi levererar din gas i stora volymer på tank eller via on-site produktion, men även på gasflaskor. I vårt erbjudande ingår även lösningar för flaskhantering, övervakning och underhåll.

Inom metallurgisk industri finns det en rad utmaningar att hantera - du behöver kanske minska dina produktionskostnader eller förbättra produktkvalitet och produktivitet. Som tillverkare måste du samtidigt minska den eventuella miljöpåverkan som din verksamhet har och givetvis följa de regelverk som gäller.

Air Liquide har den expertis och teknologi som krävs. Vi erbjuder säkra, pålitliga och konkurrenskraftiga lösningar för ditt behov av gas, utrustning och tjänster.
 

Har du några frågor om gaslösningar för svetsning och metallbearbetning?

Fyll i vårt kontaktformulär!