SAW welding

Pulverbågsvetsning SAW (Submerged Arc Welding)

Det finns olika metoder för bågsvetsning: Halvautomatisk MIG- eller MAG-svetsning (GMAW Gas Metal Arc Welding), TIG-svetsning (GTAW Gas Tungsten Arc Welding), plasmasvetsning (PAW Plasma Arc Welding), pulverbågsvetsning (SAW Submerged Arc Welding), elektrodsvetsning (SMAW Submerged Metal Arc Welding) osv.

Bågsvetsning utförs vid både stora och små industrier. För pulverbågsvetsning kan egenskaperna hos fyllnadsmetallen, flusset, svetsutrustningen och framför allt generatorerna (svetsmaskinerna) variera beroende på vald tjocklek och på behoven (insvetstal, typ av svetsfog, genomsvetsning och täthet). Pulverbågsvetsning är uteslutande en metod för automatisk svetsning.

SAW welding process

Vad är pulverbågsvetsning?

Pulverbågsvetsning gör det möjligt att svetsa massiva arbetsstycken och säkerställa att styckenas mekaniska egenskaper är goda. Flusset (i pulverform) skyddar svetssmältan från den omgivande luften och tillför andra element. På så sätt används ingen skyddsgas.

Då svetspulver används vid pulverbågsvetsning sker svetsningen horisontellt och i de flesta fall på väldigt grova material.

Vet du vad som är skillnaden mellan svets och svetsning? Svetsen är resultatet av bågsvetsningen. Bågsvetsning är alltså det sätt på vilket man, med hjälp av en bågsvetsmaskin, erhåller en svets.

Hur används utrustningen för pulverbågsvetsning?

Typen av strömtillförsel varierar beroende på hur systemet för pulverbågsvetsning används.

  • Om man väljer att optimera genom svetsningen behövs likström med positiv elektrod.
  • Om man vill uppnå ett högre insvetstal behövs likström med negativ elektrod.
  • Växelström kan erbjuda dig rätt avvägning: elektroderna ger god genomsvetsning och ett bra insvetstal.

Har du frågor? Vänligen fyll i vårt kontaktformulär.