Miljö

Våra dedikerade lösningar för miljöapplikationer

Air Liquide erbjuder lösningar i form av industri- och specialgaser, utrustning och tjänster. Dessa används vid en rad olika applikationer, avsedda att skydda miljön, t ex utsläppskontroll, vattenbehandling och avfallsåtervinning.

En stor utmaning inom industrin idag är att optimera produktionen samtidigt som man måste minimera miljöpåverkan. Air Liquide samarbetar med många industriföretag för att utveckla och integrera teknik och gaslösningar som gör att t ex miljöfarliga utsläpp kan reduceras och vattenbehandlings- och avfallshanteringsprocesser kan förbättras. Våra innovativa lösningar hjälper dig, oavsett bransch, att följa strikta lagkrav för miljön.

ECO ORIGIN klimatsmarta gaser

Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar. Vi var den första gasleverantör i Norden, som gav våra kunder möjligheten att köpa klimatsmart flytande gas, ECO ORIGIN. Nu fylls även våra gasflaskor med klimatsmart gas, ECO ORIGIN Inside. Detta är ett unikt koncept som vi utformat för att minimera klimatpåverkan från olika gaser (oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykelperspektiv.
Läs mer om ECO ORIGIN

Vattenbehandling

Air Liquide erbjuder gaser, utrustning och tjänster för vattenbehandling – dricksvatten, processvatten och avloppsvatten. Vi levererar oxygen och koldioxid för applikationer på reningsanläggningar, t ex BOD-reduktion (biochemical oxygen demand), pH-reglering, minska VOC-emissioner (volatile organic compound) och luktkontroll inom industrin. Air Liquides långsiktiga, innovativa och effektiva lösningar hjälper dig att minska miljöpåverkan i samband med utsläpp av avloppsvatten. Vi har många års erfarenhet inom vattenvård och utvecklar system som motsvarar dina krav på verksamhetsoptimering, samtidigt som vi sätter säkerhet och miljö först.
E-book: Behandling av avloppsvatten

Luft

Air Liquide levererar kalibreringsgaser, nollgaser och tillhörande gasutrustning som du behöver för att kunna följa befintliga miljökrav.
Läs mer om våra kalibrering gaslösningar

Har du några frågor om miljö?

Fyll i vårt kontaktformulär!