HVAC tekniker

Koldioxid R-744 – miljövänlig lösning för kyl- och frysutrustning

kylindustri

Ett miljövänligt kylmedel
Air Liquide erbjuder koldioxid R-744 som är ett miljövänligt och naturligt kylmedel med utmärkta termodynamiska egenskaper, låg energianvändning samt minimal Global Warming Potential. Koldioxid R-744 är lämplig i bl a kylsystem inom industri och kommersiell kylning, kontrollerad atmosfär och kyld lagerhållning samt transportfartyg och mobil luftkonditionering. 

Vi ser CO2 R-744 som den framtida lösningen för många kylapplikationer. Förändringar i lagstiftningen gör att tidigare kylmedel fasas ut efter hand, och genom att aktivt välja en miljövänlig produkt kan du som konsument vara med och värna om miljön. 
Läs vår blogg: Nya miljövänliga standarder i Europa – stor utmaning för kylindustrin

Det ska vara enkelt att göra rätt!
Vi erbjuder flera olika leveransalternativ för koldioxid R-744, såsom gasflaskor, gasflaskpaket, glober och bulkleveranser, beroende på hur stor mängd gas du behöver. Du kan köpa gaserna direkt av oss eller hos någon av våra återförsäljare i din närhet.

Nitrogen för tryckprovning och läcksökning

HVAC tekniker

Nitrogen (kväve) är den vanligaste gasen för tryckprovning och läcksökning. Air Liquide erbjuder ALbee Cool/Nitrogen, som är speciellt framtagen för HVAC-marknaden (Heating, Ventilating, Air conditioning). Detta är en smidig köpflaska med ett arbetstryck på 0-50 bar avsedd för provtryckning, läcksökning, spolning och lödning. Gasflaskan har inbyggd högtrycksregulator och är utrustad med ¼ tum SAE-anslutning. 

Behöver du en större mängd gas och har möjlighet att arbeta med mer än 50 bar, finns naturligtvis våra gasflaskor och paketlösningar att hyra.

Gasblandning med hydrogen för läcksökning

ac underhåll

En vanlig gasblandning för läcksökning är 5% hydrogen (H2) i nitrogen (N2). Den är varken brandfarlig, giftig eller miljöfarlig. Om du använder lämplig läcksökningsutrustning kan du upptäcka betydligt mindre läckor med denna blandning, jämfört med när du använder ren nitrogen (kväve) eller läcksökningsspray. Eftersom hydrogen (väte) är en mycket liten molekyl, går det snabbt att lokalisera läckor i ett kylsystem med hjälp av en ”sniffer”. Man kan upptäcka mycket små läckor, mindre än 5 gram per år. Gasblandningen är kompatibel med en standard kväveregulator.

Har du några frågor om kylindustri och aircondition?

Fyll i vårt kontaktformulär!