Svetsning med gasskärbränning

Är du industriidkare och önskar veta mer om metallskärning? Air Liquide, världsledande inom gas, förklarar metoden om skärbränning för dig.

Vad är skärbränning?

Skärbränning är en metod för skärning genom förbränning. Förbränningen (begränsad och kontinuerlig) sker genom aktivering av en stråle av ren syrgas och verkar på en punkt som är upphettad till en temperatur på 1 300 °C (antändningstemperatur).

Vid 1 300 °C omvandlas stålet omedelbart till järnoxid och det leder till en exoterm reaktion.

Det är värmelågan som gör att det uppnås en temperatur som är tillräcklig för att skärningen med syrgasstrålen ska oxidera järnet och därmed framkalla skärsnittet. Genom förflyttning genomförs skärningen. Syrgasstrålen driver även ut slaggen (järnoxider).

Värmelågan gör att strålen av ren syrgas skyddas och att snittet inte tappas, genom att antändningstemperaturen på den yta som ska skäras upprätthålls (1 300 °C).

Det bränsle som används för lågan är vanligen acetylen, men även andra gaser kan användas beroende på tillämpningen och kundens förväntningar i fråga om produktivitet och skärningens kvalitet.

För skärning behövs följande:

  • Värmelåga. Den möjliggör antändning och genomförande av skärningen. De lågor som används kan härröra från olika typer av oxider, såsom acetylen och propan.
  • Syrgasstråle för skärning. Denna skärningsstråle är i allmänhet av central betydelse. Den gör det möjligt att få en skärning av god kvalitet genom att genomföra förbränningen i det smala snittet och på skärningens hela tjocklek.

Visste du detta? Värmelågan bidrar till att upprätthålla den kemiska oxidationen. När arbetsstyckena består av rostfritt stål används järnpulver för att öka den exoterma reaktionen. Plasmaskärning har dock nästan helt ersatt den här metoden.

Vilka är fördelarna med skärbränning?

Med skärbränning kan material av betydande tjocklek skäras (flera decimeter). Metoden ger skärningar av god kvalitet och utan släppning, vilken tjockleken än är, i motsats till andra metoder såsom plasmaskärning och laserskärning.

Dessutom är kostnaden för grundmaterialet (utrustning och energitillförsel) inte hög, och produktionsprocessen är snabb.

Dock är skärningsytan naturligt nog oxiderad. Man behöver alltså bearbeta denna, till exempel inför ett efterföljande moment, såsom sammanfogning genom svetsning.

Har du frågor? Vänligen fyll i vårt kontaktformulär.