Nyheter

Olyckor i samband med hantering av gas

  • Ring alltid först 112, om en olycka inträffat i samband med hantering av flytande gas eller gasflaskor.
  • Om olyckan inträffat utanför ordinarie kontorstid, ring även Air Liquides jourtelefon 022039600. Detta gäller t ex akuta tankläckage.
  • Viktig information finns i Säkerhetsdatabladet för respektive gas.

Läs i respektive säkerhetsdatablad om: 

  • första hjälpen (avsnitt 4)
  • brandbekämpning (avsnitt 5)
  • oavsiktliga utsläpp (avsnitt 6)

Akuta leveranser – kontorstider

Beställning av flytande gaser
Orderkontoret, Malmö, öppettider: 07.30-15.45
Telefon: 0771953010 (Välj "3" för Malmö)

Beställning av flaskgaser
Orderkontoret, Nässjö, öppettider: 07.00-15.45
Telefon: 0771953010 (Välj "1" för Nässjö)