Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användningsområden för ALIGAL gaser

ALIGAL livsmedelsgaser täcker in hela kedjan av livsmedelsproduktion, från hantering av råvaror till transport av färdiga livsmedelsprodukter. Den rena gasen eller gasblandningen bevarar den naturliga färgen och smaken på färsk mat och dryck och motverkar svinn till följd av oxidering, bakterier och mögel som uppstår när livsmedel kommer i kontakt med syret i den omgivande luften. Gaserna är färg- och luktlösa och genomgår strikta rutiner för fyllning och kontroll.

ALIGAL livsmedelsgaser

MAP - modified atmosphere packaging

ALIGAL livsmedelsgaser används inom livsmedelsindustrin för kylning, frysning, temperaturkontroll, kolsyrning, förpackning i modifierad atmosfär (MAP, Modified Atmosphere Packaging) och inertering. Varje gas och gasblandning har utformats för att möta livsmedelsbranschens krav på hållbarhet på en rad specifika livsmedel, t ex färskt och processat kött, färsk kyckling, ost, sallad, färsk pasta, färdiga smörgåsar, snacks, bageriprodukter m m.

ALIGAL gaser för drycker

oxygenhantering drycker

ALIGAL gaser för drycker används bl a för att kolsyra öl och andra drycker, för att förlänga hållbarheten, undvika oxidering och bevara kvaliteten på dryckerna.

Air Liquides totallösning för livsmedelsprocesser

livsmedel

I Air Liquides totallösning för livsmedelsprocesser ingår gas, teknik, tjänster och ett utrustningsprogram i form av bl a frys- och kylutrustning, regulatorer, gascentraler och andra gastillbehör för hantering av gaser. Vi skräddarsyr din lösning efter dina krav på kvalitet, hygien och produktion. Våra experter inom livsmedelsapplikationer och livsmedelsteknik hjälper dig att designa, installera och starta upp och optimera din livsmedelsprocess.

Har du några frågor om gaslösningar för livsmedelsindustrin?

Fyll i vårt kontaktformulär!

Livsmedelsgas är en typ av gas som väljs specifikt för att användas i olika typer av livsmedelsarbeten. Det är avsedd att hålla livsmedel skyddade och fräscha genom att skapa en skyddande miljö för dem. Livsmedelsgas innehåller vanligtvis en blandning av gaser, såsom koldioxid och nitrogen, som är utformade för att bevara livsmedel i hög kvalitet.

Gasflaskan är en viktig del för att säkerställa att livsmedelsgasen hålls i hög kvalitet och uppfyller stränga kvalitetskrav. Flaskan är utformad för att kunna hanteras och ägas på ett säkert sätt, och är märkt och etiketterad enligt gällande föreskrifter.

Livsmedelsgas används i olika industrier såsom matlagning, förpackning och distribution av livsmedel. Det är viktigt att säkerställa att gasen är av hög kvalitet och uppfyller stränga kvalitetskrav för att garantera att livsmedlen hålls säkra och fräscha under hela deras livslängd.

Förvaring och hantering av livsmedelsgas kräver också stränga föreskrifter, och det är viktigt att äga och förvara flaskan på en säker plats och se till att den är korrekt märkt och etiketterad.

Sammanfattning: Livsmedelsgas är en typ av gas som väljs specifikt för att användas i livsmedelsarbeten för att hålla livsmedel skyddade och fräscha. Den innehåller vanligtvis en blandning av koldioxid och nitrogen och används i olika industrier. Gasflaskan, som innehåller gasen, är viktig för att säkerställa hög kvalitet och uppfyller stränga kvalitetskrav. Hantering och ägande av livsmedelsgas kräver också stränga föreskrifter för att garantera säkerhet och kvalitet.