fuel cell

Våra dedikerade lösningar för förnybar energi

Globalt sett spelar Air Liquide-koncernen en aktiv roll när det gäller att utveckla lösningar och innovationer till förnybar energi. Air Liquide Advanced Business utvecklar och installerar hållbara energilösningar för t ex transporter och energiförsörjning. Läs mer om hur Air Liquide-koncernen arbetar med utveckling av förnybar energi på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide levererar energilösningar med vätgas

tanka med hydrogen

Air Liquide är en huvudaktör inom den snabbt växande delen av energisektorn som använder vätgas som energikälla. Vi har expertis inom hela försörjningskedjan för vätgas, d v s produktion, distribution och lagring av vätgas (hydrogen) samt bränsleceller och tankstationer. Vätgas kombinerat med luftens syre (oxygen) kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller, där rent vatten är den enda restprodukten!

Air Liquide utvecklar energilösningar med biogas

Fordonsgas

Air Liquide utvecklar också lösningar för förnybar energi via biogas. Biogas från bioavfall, som t.ex. hushåll, lantbruk och livsmedelsproduktion, tas tillvara och används efter rening i flera steg till elektricitet, uppvärmning och transporter. Biogas är ett alternativ till fossila bränslen som, liksom vätgas (se ovan), är ett svar på de energi- och miljöutmaningar som mänskligheten står inför.

Air Liquide i Sverige
I Sverige levererar Air Liquide-ägda Fordonsgas hållbara drivmedelslösningar till den svenska transportmarknaden. För närvarande driver Fordonsgas över 40 gasstationer för privata fordon och kollektivtrafik, framförallt i Västsverige. Fordonsgas vision är att bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Läs mer om Fordonsgas arbete med lösningar för vätgas och biogas som drivmedel på Fordonsgas hemsida.

Avfall till förnybar energi

biogas från avfall

Air Liquide utvecklar innovativa teknologier som förbättrar processer som använder avfall för att generera förnybar energi och renare bränsle på ett hållbart sätt, t ex en rad olika tekniker för uppgradering av biogas såsom membranteknik och olika kryoapplikationer.

Jordbruks- och hushållsavfall används i biogasanläggningar för att producera en rå biogas. I fall denna gas skall användas som fordonsgas måste den uppgraderas. Detta innebär att olika ämnen såsom vatten, koldioxid och svavelväte renas bort. 

Har du några frågor om gaslösningar för miljö?

Fyll i vårt kontaktformulär!