phargalis piller

Våra dedikerade lösningar för läkemedel och bioteknik

Air Liquide erbjuder säkra och tillförlitliga gaslösningar, Phargalis™, till farmaceutisk och bioteknisk industri. I ett nära samarbete med dig installerar vi kostnadseffektiva och skräddarsydda gaslösningar. Vi säkerställer att både gasleveranser och gashantering sker på säkrast möjliga sätt i din verksamhet.

Våra gaser produceras och levereras enligt The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing Practices Guide for Pharmaceutical Excipients 2006 och specifikationerna i den Europeiska Farmakopéen (se också Gas Indentification Unit). 

API (Active Pharmaceutical Ingredients) tillverkning

Läkemedel API

Air Liquide erbjuder gaslösningar för tillverkning av aktiva läkemedelsingredienser, API (Active Pharmaceutical Ingredients). Gaserna produceras och levereras enligt GMP (Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) och specifikationerna i den Europeiska Farmakopéen. Vi levererar en rad olika gasapplikationer, t ex för cellodlingar, inertering, temperaturkontroll, pelletisering och minskning av partikelstorlek.


Biotillverkning – cellodlingar

Air Liquide erbjuder tillförlitliga gaslösningar för kontrollerad atmosfär. Applikationer cellodlingar kräver en blandning av oxygen, nitrogen och koldioxid. Gasblandningen strilas genom cellprovet så att oxygen tillförs under celltillväxten.

Dessutom används koldioxid för pH-kontroll, medan nitrogen används för att ta bort överflödig koldioxid.


Pelletisering

Air Liquide levererar gaslösningar för effektiv pelletisering av livsmedelsenzymer och probiotika, som ofta fordrar mycket låga temperaturer.


Inertering, skyddsatmosfär och rening

Råvaror, API och hjälpämnen kan vara känsliga för oxygen och fukt i luften. Därför måste de ofta skyddas med en inert gas för att undvika ovälkomna reaktioner, så att läkemedlets verksamma egenskaper kan bevaras. Inertering, skydd och rening med nitrogen bidrar också till att minska risken för antändning och explosion vid t ex lagring av lättantändliga lösningsmedel och fräsning av pulver. Air Liquides lösningar, som omfattar gas, utrustning och tjänster, ger dig en optimerad förbrukning av nitrogen och noggrann kontroll.


Minskning av partikelstorlek

Att minska partikelstorleken på API och hjälpämnen spelar en viktig roll när det gäller slutproduktens egenskaper och kvalitet, d v s upplösningsförmåga, uniformt innehåll och stabilitet. Air Liquide erbjuder en applikation för kryomalning där materialet kyls ner till låga eller mycket låga temperaturer med en kryogen vätska, vanligtvis flytande nitrogen, så att partiklarna får en tät storleksfördelning.


Processtemperaturkontroll

Vissa moment vid tillverkning av API, som t ex kemiska reaktioner vid låg temperatur kräver låga eller mycket låga temperaturer. Flytande nitrogen kan användas för att kyla ner processen, antingen direkt eller indirekt när det förångas och värms upp.

Frystorkning är ofta den process man väljer för att stabilisera terapeutiska proteiner eller vaccin. Kryogen frysning är ett miljövänligt alternativ till konventionella köldmedia (CFC) vid frystorkning, eftersom man kan reducera produktionscykeln.


Behandling av avloppsvatten

Air Liquide erbjuder innovativa, effektiva och miljövänliga lösningar för behandling av avloppsvatten. Med en gaslösning kan du t ex ersätta miljöfarliga syror för pH-kontroll eller minska BOD- och COD-värden. Vi har lång erfarenhet av vattenbehandling och våra lösningar sätter säkerhet och miljö först.

Läkemedels-formulering, förpackning och distribution

läkemedel logistik

Air Liquide erbjuder lösningar som kan hjälpa dig att skydda känsliga produkter från att utsättas för oxygen, optimera sammansättningen av läkemedlet och behålla en kylkedja för dina kliniska och biologiska prover. I samarbete med dig utformar vi gasinstallationen och ser till att du får den gasförsörjning som bäst passar för dina krav och behov.


Logistik för kylkedjan

Temperaturvariationer kan påverka ett läkemedels stabilitet och därmed dess läkande effekt. Temperaturkänsliga farmaceutiska och diagnostiska produkter måste hållas stabila under distribution och komma fram sin slutdestination utan skador.

Air Liquide erbjuder lösningar som omfattar logistik för kylkedjan med torris eller flytande nitrogen. Även mycket känsliga leveranser av t ex kliniska prover, vacciner, diagnostisk och biologisk utrustning kan förvaras och transporteras utan att ta skada.


Förpackning

Vissa läkemedel är känsliga för oxygen och fukt som finns i luften. Därför måste de ofta skyddas med en inert gas för att de ska behålla sin läkande effekt. Vissa terapeutiska proteiner packas i en nitrogenatmosfär under fill-finish operationer för att förlänga hållbarheten.

Då gasen kommer i direkt kontakt med den slutliga läkemedelsprodukten, är det viktigt att gasförsörjningen är tillförlitlig och följer rådande reglverk. Air Liquide erbjuder produktprogrammet PhargalisTM, gaser särskilt framtagna för läkemedels- och bioteknikindustrin. Gaserna produceras och levereras enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och specifikationerna i den Europeiska Farmakopéen.

Spårbarhet och kvalitetkontroll

Liquid gas

Gas Identification Unit

Identifieringskontroll av inkommande gaser med ett knapptryck
Gas Identification Unit är ett användarvänligt, innovativt system för att identifiera processgaser baserat på deras värmeledningsförmåga. Denna enhet har utvecklats av Air Liquide för att förenkla processen för att följa GMP när det gäller identifiering av inkommande gaser.
Läs mer


Analys och kvalitetskontroll

Analyser och kvalitetskontroll utförs på råvaror och slutprodukter för att upptäcka spår av orenheter eller för att fastställa kvantiteter på olika komponenter.

Air Liquide levererar ett antal analysgaser som vanligtvis används för laboratorieinstrument och analysinstrument. Vi erbjuder ALPHAGAZ™ rena gaser som används som bärgaser.


STELIO - Gas cylinder tracking system

Du använder gas i din verksamhet och har interna behov av att veta var dina gasflaskor befinner sig, har externa krav på spårbarhet eller önskar en effektivare gasflaskhantering med hänsyn till säkerhet, kvalitet, ekonomi och logistik. Med tjänsten Stelio får du ett behovsanpassat och flexibelt verktyg för spårbarhet och flaskstyrning inom din egen verksamhet.

Fördelar

  • Spårbarhet och placering: via id- och / eller batchnummer kan flaskan lokaliseras, på lager eller hos förbrukare.
  • Rapporter: lageranalyser, förbrukning, rotationshastighet, fördelning av gas- och hyreskostnader.

Har du några frågor om lösningar för läkemedel och bioteknik?

Fyll i vårt kontaktformulär!