papperstillverkning

Våra dedikerade lösningar för massa- och pappersindustrin

Genom att tillsätta oxygen och ozon till blekningsprocessen kan behovet av miljöbelastande klorföreningar nästan elimineras. Vi erbjuder också en rad gaser och tjänster för vattenbehandling till massa- och pappersindustrin. Vi levererar gasen via tankbil (bulk) och kan också erbjuda produktion av gas på plats vid din anläggning.

Delignifiering

massa

Syrgasdelignifiering

Med hjälp av syrgasdelignifiering kan du förbättra kvaliteten på pappersmassan, reducera produktionskostnaderna och minska behovet av kemisk blekning med olika klorföreningar. Du kan även reducera BOD (biochemical oxygen demand) och COD (chemical oxygen demand).


Polysulfidkokning

Polysulfidkokning gör det möjligt för dig att öka avkastningen på massan med 1-3% och därmed öka produktionen.

Kemikalie-återvinningen

papertillverkning

Svartlutsoxidering

Svartlut (svag eller stark) kan behandlas med oxygen i anpassade reaktorer för att reducera utsläpp av svavelföreningar samt minska korrosionsproblem.


Vitlutsoxidering

Air Liquide har utvecklat en oxidationsreaktor som på ett mycket effektivt sätt kan oxidera vitlut. Detta gör det möjligt att sänka blekkostnaderna samt styra natrium/svavel-balansen.


Inertering

Inertering innebär tillsats av nitrogen som är en inert gas. Nitrogenet ersätter oxygen eller fukt så att du kan undvika oönskade reaktioner när det gäller säkerhet och renhet.


Lime kiln boosting

Med hjälp av oxygen kan du boosta mesaugnen och därmed minska användningen av fossila bränslen samtidigt som du kan öka kapaciteten i ugnen och reducera utsläpp av kväveoxid och kolmonoxid. Vi kan hjälpa dig att installera samt optimera denna skräddarsydda teknologi.


Oxygenanrikning i sodapannan

Massaproduktion begränsas av kapaciteten i sodapannan. Air Liquide har tillsammans med JANSSEN utvecklat en metod för anrikning där oxygen används för att öka kapaciteten i sodapannan med 10-20%.


Talloljeåtervinning

Air Liquide erbjuder ett patenterat system för utvinning av tallolja som ökar produktionen av tallolja samt förbättrar dess kvalitet. Koldioxid kan därigenom användas för att kontrollera natrium- och svavelbalansen.


UV-curing

Nitrogen kan användas för att ersätta oxygen från curing-kammaren under processen för UV-curing, vilket ger en högre kvalitet på behandlingen, reducerade VOC-utsläpp och lägre kostnader.

 

Blekning, tvättning och vattenbehandling

papperstillverkning

Neutralisering efter blekning

Koldioxid kan användas för att pH-reglera mekanisk eller kemisk massa efter alkalisk blekning, i synnerhet när man har använt väteperoxid. Fördelarna med att använda koldioxid, jämfört med traditionella syror, är att koldioxid är en svag syra som är enklare, säkrare och mer pålitlig. Koldioxid genererar dessutom ingen ökad salthalt, d v s det blir minskad korrosionsrisk samt minskad sulfathalt i avloppsvattnet.


Oxidative extraction (Eo)

Denna process gör att du kan använda en mindre mängd klorföreningar under blekningsprocessen, i synnerhet klordioxid. Oxygen används ofta tillsammans med väteperoxid för att man i ännu högre grad ska kunna reducera mängden kemikalier och organiska klorföreningar (AOX).


Ozonblekning (ECF- TCF- eller returmassa)

Ozonblekning är en effektiv metod när du vill minska dina kostnader för blekningen och reducera utsläppen. Ozon kan framställas från oxygen (flytande oxygen eller med VSA-generatorer, Vacuum Swing Adsorbtion).


Vattenbehandling 

Vi erbjuder också en rad gaser och tjänster för vattenbehandling till massa- och pappersindustrin.

Pappersmaskiner

papertillverkning

pH-justering i pappersmaskiner

Koldioxid kan på ett säkert sätt ersätta syror, som t ex svavelsyra, alun eller svaveldioxid, i pappersmaskiner. Att använda koldioxid gör det möjligt att få en bättre pH-reglering och hjälper till att minska korrosion, samtidigt som metoden är lätt att installera.

Har du några frågor om massa- och papperstillverkning?

Fyll i vårt kontaktformulär!