Smältning och gjutning.

Gjutning

Smältning och gjutning.

Air Liquide levererar industrigaser och oxy-fuelbrännare till gjutprocesser, t ex skänkförvärmning och smältning. 

Air Liquides EGAL-process (Expanding Gas Air Liquide) använder flytande gaser, argon och nitrogen, för att under smältprocessen begränsa kontakten mellan smält metall och de gaser som finns i luften, som oxygen, nitrogen och vattenånga.

Air Liquides SPAL-teknologi för inertering av smältan ger färre defekter och förbättrade mekaniska egenskaper på metallen samt minskad kassation vid gjutningen.

Primär smältning

Smältning.

Air Liquide erbjuder en lösning för primär smältning där man använder hög oxygenhalt. Genom att reducera nitrogeninnehållet får man en högre temperatur och en reducering av värmeförluster via avgaserna.

Skänkmetallurgi

Skänkmetallurgi.

Air Liquide levererar argon och nitrogen för skänkmetallurgi. Gasen används för att blanda och rena det smälta stålet.

EAF- och AOD-processer

Electric arc furnace.

EAF-processer
Air Liquide erbjuder lösningar för stålverk som använder oxy-fuelförbränning för att optimera produktiviteten i ljusbågsugnar, Electric Arc Furnace (EAF). Oxygen tillförs även via lansning.

AOD-processer
Air Liquide erbjuder industrigaser, gasutrustning och tjänster till AOD-processer (Argon Oxygen Decarburization) för dig som producerar stål. Vi levererar gasen på tankar, gasflaskor eller via produktionsenheter som sköts av oss, på plats hos dig.

Har du frågor om gaser eller tjänster till processer för gjuterier och smältverk?

Fyll i vårt kontaktformulär!