Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användningsområden för nitrogen

Raffinaderier och petrokemisk industri kräver stora mängder gasformig nitrogen för att eliminera oxygen och fukt i olika processer. Livsmedelsindustrin använder nitrogen i livsmedelsprocesser som t ex kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Inom många industrier används kvävgas i mindre mängder för att nollställa och rena analysinstrument.

Nitrogen för livsmedels- och dryckesindustrin

Fryst sparris

Nitrogen används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Nitrogen används framför allt för kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram för livsmedel och drycker, ALIGALTM, speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.

Nitrogen för analyser

Kalibrering och analys

Air Liquide levererar både flytande kväve, som ibland också kallas för liquid nitrogen (LIN), och gasformig kväve eller nitrogengas i den renhet och de volymer som du behöver till din process. Vi erbjuder ren kvävgas under vårt produktnamn ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1 nitrogen har en renhet på 99,999%, medan ALPHAGAZ 2 har en renhet på 99,9999% och passar för kritiska laboratorie- och analysapplikationer. 

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Gas encyclopedia AL

Läs mer om egenskaper och användningsområden för nitrogen. 

Kväve - frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.