service bil

Håll fokus på din säkerhet med ett serviceavtal.

En gasinstallation kräver regelbunden service för att kunna fungera problemfritt och med god ekonomi år efter år. Ett serviceavtal som omfattar förebyggande underhåll är därför ofta en klok investering.

Detta ingår i serviceavtalet:

  • Service och underhåll så att gällande regler och rekommendationer från Arbetsmiljöverket och Svetskommissionen efterföljs
  • Servicetekniker kommer vid driftstopp och funktionsfel
  • Genomgång av säkerhet på centralgasanläggningen

Vi kan också utforma ett avtal som är anpassat till just dina behov. 

Kontakta oss och ta reda på hur ett serviceavtal på din anläggning skulle kunna utformas för att passa dina behov.
 

Servicetekniker/Dokumentation

Nordics-service-technician

Servicetekniker
För att säkra kvaliteten på kontrollerna är våra servicebilar alltid bemannade med kvalificerade servicetekniker. Serviceteknikern fungerar som problemlösare och är i samband med kontrollen naturligtvis behjälplig med att åtgärda eventuella fel och att svara på frågor. Du är därför välkommen att närvara vid servicen.

Dokumentation
Efter varje service får du en utförlig rapport, där resultatet av servicen framgår. Du får också resultatet av säkerhetsgenomgången på din centralgasanläggning. Direkt efter servicen sänder vi dokumentation med rådgivning utifrån den genomförda säkerhetskontrollen. 

Med servicerapporten och säkerhetsråden får du en saklig värdering av tillståndet på din centralgasanläggning samt de säkerhetsmässiga aspekterna.

Säkert, effektivt och ekonomiskt

Safety walk med riskanalys.

Air Liquide erbjuder en lång rad olika service-tjänster som inte bara ger dig större säkerhet och effektivitet utan på lång sikt också bättre ekonomi.

  • Säkert

Air Liquide hjälper dig att säkerställa att myndigheternas regler för säkerhet på arbetsplatsen följs. Vi har djup kunskap om gaser och säker hantering av gaser. Vi råder dig därför att överlämna servicearbetet till våra servicetekniker. Du får en utförlig säkerhetsrapport som är din garanti för en säker anläggning.

  • Effektivt

Vi säkerställer att dina installationer alltid fungerar optimalt. En allmän kontroll utförs helt utan driftstopp, vilket ger dig en kontinuerlig produktion och därmed inga ytterligare kostnader. 

  • Ekonomiskt

Du får en optimerad anläggning, där risken för avbrott och läckage minimeras. Därmed blir det också i slutändan mer ekonomiskt. Ett fast serviceavtal är alltid billigare än att beställa service separat.

Frågor?

Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.