Tratamiento térmico fabricación aditiva Air Liquide

Gaslösningar för Additive Manufacturing

3D printing.

Air Liquide har skräddarsydda lösningar som bygger på bred erfarenhet inom additiv tillverkning. Vi anpassar gasleveranser, utrustning och tjänster till dina specifika behov.

Våra lösningar omfattar:

 • Leverans av gas: argon, nitrogen eller helium
 • Processoptimering med hjälp av gas
 • Gasinstallation
 • Säkerhetsutrustning
 • Teknisk expertis vid projektering av gasinstallation och utrustning
 • Service och underhåll av gasinstallationer
 • Utbildning i bl a säker gashantering

  Gas och utrustning för sintring efter 3D-print

  Additive Manufacturing - 3D-printing.

  Som skyddsgas i ugnen under sintring används vanligtvis argon eller blandningar av argon och vätgas. Gas med hög renhet är en nyckelfaktor för att uppnå de slutliga mekaniska egenskaper du förväntar dig av metalldelar vid 3D-print/additive manufacturing.

  Vi hjälper dig att välja rätt gas till din process. Air Liquides lösning för leverans av gas till sintringsugnen är lätt och säker att använda. Utformningen gör det möjligt att få en kontinuerlig och stabil gasförsörjning till din anläggning. Den är säker för användaren eftersom den begränsar riskerna med hantering av gasflaskor. Gasen uppfyller specifikationerna från olika maskintillverkare.

  Air Liquide erbjuder kompletta gaslösningar för sintring. Vi levererar argon, nitrogen och hydrogen, liksom tjänster som t ex flödeskontroll och säker övervakning. 

  Sintring är en termisk process som används vid pulvermetallurgi och 3D-print. Den pressade eller printade pulvermetallen utsätts för tillräckligt hög temperatur för att pulvret ska förenas och kompakteras. Temperaturen som används under sintringsprocessen skall vara strax under materialets smältpunkt. Syftet med sintringen är att öka detaljens densitet och därmed dess styrka och hållfasthet. 

  Sintrade mekaniska komponenter produceras vanligtvis i kontinuerliga ugnar, och sintringen utförs i flera steg. Varje steg kräver en specifik sammansättning av ugnsatmosfären för att processen ska lyckas.

  Air Liquide har utvecklat metoder som gör att du kan kontrollera sammansättningen av atmosfären i varje steg genom hela processen. Atmosfären i varje steg kan justeras så att den motsvarar dina krav på de olika behandlade komponenterna.

  Installation

  Vi tar fram en optimal gasinstallation som är skräddarsydd för dina krav. För en process med upp till tre skrivare rekommenderar vi gasförsörjning via gasflaskor. För en process med fler än tre skrivare rekommenderar vi gasförsörjning via flaskpaket eller en installation med flytande gas som levereras till tank.

  Installationen består av: 

  • Gaspanel med eller utan omkopplingspanel 
  • Slangar och anslutningar som krävs från gasförsörjningen till ugnen

  Våra experter hjälper dig att installera din gaslösning och kan ge din personal utbildning i hur man hanterar gaser på säkrast möjliga sätt.

  Gaser och utrustning

  Air Liquide har ett komplett program med praktiska gasflaskor för gasförsörjning. Bakom produktnamnen EXELTOP™, ALTOP™ och SMARTOP™ finns gasflaskor med olika tillbehör för alla dina behov och krav, oavsett om du förbrukar stora mängder gas eller behöver en mindre mängd.

  Har du några frågor om gaser för Additive Manufacturing?

  Fyll i vårt kontaktformulär!