Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användningsområden för väte

Väte (benämns även vätgas eller hydrogen) används bl a inom industrin som reduktionsgas, t ex vid ugnslödning, och bränngas samt inom forskning och analys som bärgas och instrumentgas.

Väte är framtidens energi

fuel cell

Vätgas har stor potential som en ren energibärare precis som elektricitet och är ett alternativ till fossila bränslen. Framställning av väte sker genom elektrolys i stora vattenbassänger. När vattnet har spjälkats kan hydrogenet samlas upp, kylas och fyllas på gasflaskor. Väte kombinerat med syre kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller där rent vatten blir den enda biprodukten. Bränsleceller som drivs av väte är miljövänliga energikällor som numera används flitigt inom fordons- och båtindustrin.

Air Liquide-koncernen har den teknik och kunskap som täcker in hela försörjningskedjan för hydrogen som bränsle: produktion, distribution, lager, bränsleceller och laddningsstationer för fordon. Air Liquide-koncernen är därmed delaktig i arbetet med att utveckla lösningar för användning av väte som en ren enerigkälla i bl a personbilar och bussar.

Hydrogen inom forskning och analys

Kalibrering och analys

Inom forskning och analys används hydrogen som bärgas och instrumentgas. 

Hydrogen i helium eller nitrogen är gasblandningar som används som kalibreringsgas (referensgasblandning) vid avgastester för motorer.

Air Liquide levererar vätgas som en ren specialgas i två renheter: ALPHAGAZ™ 1, med en renhet på 99.999%, och ALPHAGAZ 2, med en renhet på 99.9999%, som används vid kritiska laboratorie- och analysapplikationer. 

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss!

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för hydrogen. 

Väte - frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Flytande väte

Väte blir flytande vid ca -253°C och används bl a som kylmedel och för framställning av ammoniak och metanol. Väte används också som bränsle till raketmotorer på bl a rymdfärjor. Över en miljon liter flytande väte behövs för att driva varje motor. Väte var huvudbränslet i NASA:s Saturn V som ingick i det amerikanska rymdprogrammet Apollo. Gasen producerar tre gånger mer energi än vanligt bränsle, vilket gör att man kan lasta rymdfärjan med betydligt större volymer.