mig mag welding

Gasskydd

Skyddsgasens viktigaste uppgift är att skydda den smälta metallen mot luftens skadliga inverkan. Syret i luften kan oxidera legeringselementet och bilda slagger, vilket givetvis inte är önskvärt.

MIG- och MAG-svetsning

gaser-för-svetsning-airliquide

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver till din MIG- eller MAG-svets, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. Gasblandningar för MIG-svetsning (Metal Inert Gas) används huvudsakligen vid svetsning av aluminium eller kopparlegeringar. MAG-svetsning (Metal Active Gas) är flexibel och kan anpassas när du vill uppnå hög svetshastighet och ett rent slutresultat. Dessa processer används för manuell och halvautomatisk svetsning eller automatiserade installationer som svetsar låglegerade kolstål, rostfritt stål eller andra legerade eller rena metaller som t ex aluminium och koppar.

TIG-svetsning

Air Liquides svetsgaser för bågsvetsning

Air Liquide erbjuder kompletta gaslösningar för TIG-svetsning, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) är en process som används när man behöver en hög kvalitet på svetsningen.

Plasmasvetsning

Plasma welding

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver till din TIG- och plasmasvetsning. Plasmasvetsning har utvecklats ur TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) och används i automatiserade processer vid t ex konstruktion av fartyg och containrar samt för produktion av rörledningar. Processen kräver både en svetsgas och en skyddsgas som ARCAL™.

Lasersvetsning

laser welding

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver för din lasersvetsningsprocess. Vid lasersvetsning används en laserstråle som hettar upp metallen så fort att delarna svetsas samman innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Detta gör att värmepåverkan och deformationer kan begränsas. Svetshastigheten är oftast högre jämfört med konventionell svetsning.

Olika svetsgaser och utrustning

Air Liquide har ett komplett program med praktiska gasflaskor för dig som svetsar. Bakom produktnamnen QLIXBI™, EXELTOP™, ALTOP™, SMARTOP™ och ALbee™ med MINITOP™-huv finns gasflaskor med olika tillbehör för alla dina behov och krav, oavsett om du förbrukar stora mängder gas eller behöver en mindre mängd gas för t ex hobbysvetsning.