mig mag welding

Detta bör du känna till om skyddsgaser

Bågsvetsning.

Skyddsgasens viktigaste uppgift är att skydda den smälta metallen mot luftens skadliga inverkan. Valet av skyddsgas påverkar svetsegenskaperna och har stor betydelse för inträning och svetsgeometri.

Skyddsgaserna klassificeras och gruppindelas i standarden SS-EN ISO 14175.

  • Bågsvetsning med aktiv skyddsgas (MAG)

MAG står för Metal Active Gas. Bågsvetsning (MAG) är en svetsmetod där man framför allt använder aktiva gaser som syre, koldioxid med argon som grundgas.

  • Bågsvetsning med inert skyddsgas (MIG)

MIG står för Metal Inert Gas. Bågsvetsning med inert skyddsgas (MIG) är en svetsmetod där man använder inerta skyddsgaser som argon eller helium. Här har skyddsgasen till uppgift att skärma av den ljusbåge som bildas från den omgivande luften. Den här processen används framför allt vid svetsning av icke-järnmetaller som koppar, aluminium och aluminiumlegeringar.

  • Bågsvetsning med inert skyddsgas (TIG)

TIG står för Tungsten Inert Gas. Vid gasbågsvetsning med TIG används en elektrod av volfram, eller en volframlegering med zirkonium, som inte smälter vid svetsning. Skyddsgasen, t ex argon eller helium, är inert, vilket innebär att den inte reagerar kemiskt med omgivningen, bl a för att den heta elektroden inte ska ta skada.

MIG- och MAG-svetsning

gaser-för-svetsning-airliquide

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver till din MIG- eller MAG-svets, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. Gasblandningar för MIG-svetsning (Metal Inert Gas) används huvudsakligen vid svetsning av aluminium eller kopparlegeringar. MAG-svetsning (Metal Active Gas) är flexibel och kan anpassas när du vill uppnå hög svetshastighet och ett rent slutresultat. Dessa processer används för manuell och halvautomatisk svetsning eller automatiserade installationer som svetsar låglegerade kolstål, rostfritt stål eller andra legerade eller rena metaller som t ex aluminium och koppar.

TIG-svetsning

Air Liquides svetsgaser för bågsvetsning

Air Liquide erbjuder kompletta gaslösningar för TIG-svetsning, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) är en process som används när man behöver en hög kvalitet på svetsningen.

Plasmasvetsning

Plasma welding

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver till din TIG- och plasmasvetsning. Plasmasvetsning har utvecklats ur TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) och används i automatiserade processer vid t ex konstruktion av fartyg och containrar samt för produktion av rörledningar. Processen kräver både en svetsgas och en skyddsgas som ARCAL™.

Lasersvetsning

laser welding

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver för din lasersvetsningsprocess. Vid lasersvetsning används en laserstråle som hettar upp metallen så fort att delarna svetsas samman innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Detta gör att värmepåverkan och deformationer kan begränsas. Svetshastigheten är oftast högre jämfört med konventionell svetsning.

Svetsgaser och utrustning

Air Liquide har ett komplett program med praktiska gasflaskor för dig som svetsar. Bakom produktnamnen QLIXBI™, EXELTOP™, ALTOP™, SMARTOP™ och ALbee™ med MINITOP™-huv finns gasflaskor med olika tillbehör för alla dina behov och krav, oavsett om du förbrukar stora mängder gas eller behöver en mindre mängd gas för t ex hobbysvetsning.

Vill du ha hjälp att hitta rätt svetsgas?

Fyll i vårt kontaktformulär!