Forskning och analyis

Våra dedikerade lösningar för forskning och analys

Air Liquide erbjuder gaser och tjänster för många forsknings- och analysapplikationer som t ex gaskromatografi och renrumstester. Vi levererar gaslösningar, t ex kalibreringsgaser och bärgaser, till forskningsinstitut, universitet och uppdragslaboratorier.

Våra lösningar omfattar certifierade kalibreringsstandarder, bärgaser för testning och våra ALPHAGAZ™ gaser som uppfyller typiska krav för bl a LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) och GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry). Med hjälp av våra gaser och tjänster kan du säkerställa att dina analyser utförs med största möjliga precision.

gasblandning

Exempel på Specialgasblandningar som vi skräddarsyr för dig:

 • Instrumentgaser (nollgas, Fid-Fuel)
 • Anpassade och standardiserade kalibreringsgaser
 • Referensgaser med en eller flera komponenter
 • Ackrediterade gasblandningar enligt ISO 17025
 • Multikomponentblandningar
 • Testgaser i både påfyllningsbara gasflaskor och engångsgasflaskor
 • Specialgasblandningar i olika gasflaskstorlekar

Rena gaser 

ALPHAGAZ består av ett urval av rena gaser till analysutrustning. Gaserna uppfyller kraven från ledande instrumentleverantörer och täcker över 90% av behovet av rena gaser. Produktprogrammet omfattar två kvalitetsgrader, för att säkra att laboratorieutrustningen ger optimala resultat.

ALPHAGAZ 1 har utvecklats för analyser i intervallet från % till ppm och levereras i flaskor, flaskpaket, 180-liters tankar och gasgeneratorer.
ALPHAGAZ 2 har utvecklats för analyser i intervallet från ppm till ppb, vilket kräver fler garantier för kritiska orenheter. 

 

Certifierade gasblandningar

Gasblandningarna från Air Liquide tillverkas efter våra kunders behov och erbjuds i fyra klasser. Majoriteten av dessa har en leveranstid på 5-11 arbetsdagar. Air Liquide kan i stort sett leverera alla blandningar som är fysiskt och säkerhetsmässigt möjliga att producera, eller med andra ord: skräddarsydda blandningar efter dina önskemål.

De fyra kundanpassade gasblandningstyperna som täcker olika behov av noggrannhet är:

 • Blue – används för t ex referenssystem och skyddsatmosfärer. Levereras endast med produktmärkning.
 • Crystal – gasblandning för dagliga kontroller. Levereras med certfikat.
 • Saphir – kalibreringsgas för högsta krav på analysnoggrannhet. Levereras med certifikat.
 • Diamond – ackrediterade gasblandningar.

För att effektivisera produktionen har vi tillgång till en av Europas mest moderna produktionsanläggningar i Tyskland, där många av våra spårbara, reaktiva och ackrediterade gasblandningar framställs.

 

Ansvarsfull miljökontroll

Miljökraven i samhället ökar konstant. Även branscher som under lång tid varit vana att kontrollera och ha anmälningsplikt (olika typer av förbränningspannor) märker att kraven skärps. Med miljöteknikens framsteg kan vi alla ta ett ansvar för att förbättra vår miljö. Med Air Liquides kompletta gasprogram för emissionsmätningar har du alltid en pålitlig partner att luta dig emot. 

Myndigheterna ställer krav på att de gasblandningar som används för att kalibrera stationära och portabla mätstationer är vederhäftiga och spårbara. Emissionerna kan innehålla olika halter kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, koldioxid, diverse kolväten, lustgas, ammoniak m m.

 

Gasblandningar för emissionsmätningar

Air Liquide levererar spårbara gasblandningar för kalibrering, miljökontroll, mätning och styrning av förbränningens effektivitet. Vi har ett brett urval av kalibreringsgaser, alltifrån Crystal- och Saphir-blandningar, med 2% resp 1% relativ noggrannhet, till de ackrediterade Diamond-blandningarna för bl a mätkonsulter som utför kontroller åt företag och myndigheter.

Flertalet av våra blandningar tillverkas i en av Europas modernaste produktionsanläggningar för högrena gaser och gasblandningar.
Gasblandningarna kan bestå av en eller flera komponenter av ovan nämnda emissioner men Air Liquide tillverkar även kalibreringsgaser för mätningar av klor (Cl), väteklorid (HCl), svavelväte (H2S) och VOC (flyktiga organiska ämnen). Vi tillverkar också gasblandningar med olika halter av oxygen i nitrogen m fl, vars syfte är att kontrollera och styra förbränningens effektivitet. 

Har du några frågor om gaslösningar för kalibrering och analys?

Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.