Personuppgiftspolicy

Air Liquide Gas AB respekterar ditt privatliv och är förpliktigad att skydda dina personuppgifter. Denna policy om personuppgiftsbehandling ("Personuppgiftspolicy") beskriver, hur Air Liquide Gas AB ("Air Liquide", "oss", "vår", "vi") samlar och behandlar uppgifter om dig.

Personuppgiftspolicy gäller för personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi samlar via Air Liquides svenska hemsidor. "Hemsidorna"  nämns tillsammans "Tjänsterna"

För att underlätta läsningen av policyn har vi delat upp den i olika delar,  där du enkelt kan klicka dig igenom de specifika områdena, som framgår nedan:


Vilka personuppgifter vi samlar om dig

När du använder våra tjänster kan vi samla, använda, bevara och överföra följande personuppgifter om dig:

 • Identitetsuppgifter, inklusive för- och efternamn, land, hemland, vilken verksamhet du representerar, samt användarnamn.
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postaddress, faktureringsadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter, inklusive bankuppgifter och information om kreditvärderingar
 • Transaktionsuppgifter, inklusive information om betalningar till och från dig samt andra uppgifter om produkter [och tjänster], som du har köpt från oss. 
 • Tekniska uppgifter, inklusive vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder i Tjänsterna, lokaliseringsuppgifter i Appen via GPS och Bluetooth, din IP-adress, inklusive din nätverksplats, och information om din dator.
 • Profiluppgifter, inklusive användarnamn och lösenord, upptjänade poäng och inlösen samt frågor om produkter och tjänster.
 • Användningsuppgifter, inklusive uppgifter om hur du använder Tjänsterna.  
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, inklusive om du har anmält dig till nyhetsbrev från oss eller till tävlingar.

Vi samlar inte särskilda kategorier av Personuppgifter (känsliga personuppgifter) om dig.

Du ska vara medveten om, att det i vissa fall kan vara nödvändigt för oss att motta och behandla vissa av dina personuppgifter för att leverera våra tjänster till dig. Om du inte vill lämna dessa personuppgifter till oss, kan vi inte leverera våra tjänster till dig. Exempelvis är det inte möjligt att upprätta en användarprofil i Tjänsterna utan att lämna de begärda uppgifterna i samband med upprättandet.  
 

Hur dina personuppgifter samlas

Uppgifter som vi får från dig

 • Du kan ge oss uppgifter om dig själv när du fyller i formulär på Tjänsterna, ingår ett avtal med oss, vid meddelanden till vår kundtjänst och allmänna frågor samt vid anmälan till nyhetsbrev eller tävlingar, här under: Upprätta en användarprofil på Tjänsterna, inklusive anger dig själv som kontaktperson för en företagskund
 • Vid köp av våra produkter, antingen som privatperson eller på en företagskunds räkning
 • Anmälan till nyhetsbrev
 • Deltagande i tävlingar
 • När du ger oss feedback eller ställer frågor om Tjänsterna

Automatiskt insamlade uppgifter

När du använder Tjänsterna, samlar vi tekniska uppgifter om din utrustning, din plats, samt uppgifter om hur du använder Tjänsterna. Vi använder oss av cookies. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookie-policy
 

För vilka ändamål och med vilken rättslig grund vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter endast när dataskyddslagstiftningen tillåter det. I flesta falll kommer vi att behandla dina personuppgifter  i följande situationer:  

 • När vi ska besvara dina förfrågningar eller uppfylla ett avtal, som vi har eller kommer att ingå med dig. 
 • När vi har ett legitimt intresse att behandla dina personuppgifter och dina intressen eller grundläggande rättigheter inte går före vår intresse.
 • När vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse.

Ändamål och laglig grund

Vi har i  tabellen nedanför beskrivit alla sätt som vi behandlar dina personuppgifter på samt vilken rättslig grund i Dataskyddsförordningen (GDPR) vi använder oss som grund för den konkreta behandlingen. Vi har också identifierat våra legitima intressen för behandlingen av dina personuppgifter, där det är relevant. 

Du ska vara uppmärksam på att, vi kan ha mer än en laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vilken specifik laglig grund vi använder för behandlingen, när mer än en laglig grund har angetts i tabellen, kan du rikta frågor till https://contactprivacy.airliquide.com/sv

Generellt använder vi inte samtycke som laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter förutom att vi inhämtar ett marknadsrättslig samtycke till att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan alltid avanmäla dig från att motta nyhetsbrev.

Ändamål/aktivitet
 

Kategorier av personuppgifter (som kategoriseras i punkt 2.)
 

Laglig grund för behandling, inklusive beskrivning av vår legitima intresse, när relevant.
 

Att upprätta dig som användare  i vår kundportal och att kunna kommunicera med dig som kontaktperson för en företagskund.

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

Nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen att kommunicera med våra företagskunder, se GDPR art. 6, st. 1 (f)
 

Att behandla och leverera dina beställningar i Albee, inklusive

(a) Administration av betalningar, kostnader och avgifter  

(b) Samling och indrivning av förfallna fordringar


 

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Finansiella uppgifter

(d) Transaktionsuppgifter

(i) Att uppfylla ett avtal vi har med dig, se GDPR art. 6 st. 1 (b)

(ii) För att uppfylla en rättslig förpliktelse, se GDPR art. 6 st. 1 (c)

 

Att möjliggjöra det för dig att delta i våra tävlingar och skicka nyhetsbrev till dig

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profiluppgifter

(d) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 

(i) Att uppfylla ett avtal vi har med dig, se GDPR art. 6 st. 1 (b)

(ii) Nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen (marknadsföring och branding), se GDPR art. 6, st. 1 (f)

Att hantera vår relation med dig, inklusive att be dig om att delta i användarenkäter och att skicka uppgifter om användningen av våra produkter och tjänster

 

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

 (c) Profiluppgifter

(d) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 

Nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen (vidareutveckla våra produkter och tjänster och hemsidor och att informera dig om hur våra produkter och tjänster används), se GDPR art. 6, st. 1 (f)

Att hantera inlägg i vår community/forum

 

a) Profiluppgifter

b) Kontaktuppgifter

c) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 

Nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen (vidareutveckla våra produkter och tjänster), se GDPR art. 6, st. 1 (f)

Att hantera Tjänsterna (inklusive troubleshooting, dataanalys, tester, systemunderhåll, support och hosting av data) 

 

(a) Identitetsuppgifter

(b) Kontaktuppgifter

(c) Tekniska uppgifter

 

Nödvändigt för vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen, se GDPR art. 6, st. 1 (f) (Administration av Tjänsterna, inklusive skydd för informationssäkerhet samt att undvika missbruk eller olagliga handlingar i samband med besök i Tjänsterna)

 

Att använda dataanalyser för att förbättra vår hemsida, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenhet. 

(a) Tekniska uppgifter

(b) Användningsuppgifter

 

Nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen, se GDPR art. 6, st. 1 (f) (för att optimera användarupplevelsen samt Tjänsternas funktioner samt att visa dig innehåll och reklam som vi bedömer vara relevanta för dig.)

 

 

Till vem vi kan överföra dina personuppgifter

Uppgifter om ditt namn, e-post, telefonnummer samt beställningsnummer och specifika önskemål för leverans överförs till PostNord, GLS eller annan transportör, som tar hand om leveransen av köpta varor till dig.

Uppgifter kan överföras till externa samarbetspartners, inklusive betalningsförmedlare och andra företag inom Air Liquide-koncernen, som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift, analys och förbättringar av Tjänsterna samt utskick av nyhetsbrev och leverantörer av hosting. Dessa verksamheter är personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter enligt våra instruktioner och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för. Personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna för andra ändamål än att uppfylla avtalet med oss, och är bundna till sekretess gällande uppgifterna. Vi har ingått skriftliga biträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. 
 

Internationella överföringar av dina personuppgifter

En av våra personuppgiftsbiträden är Google Analytics v/Google LLC., som är etablerad i USA.  Nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till USA är försäkrade genom personuppgiftsbiträdets certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, se EU Dataskyddsförordning art. 45.

Vår informationssäkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de kommer till obehöriges kännedom eller missbrukas.  

Endast de medarbetare, som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra deras arbete, har tillgång till uppgifterna.
 

Hur länge vi bevarar dina personuppgifter

Uppgifter som samlats om din användning av Tjänsterna raderas senast då när du inte har använt Tjänsterna på 1 år.

Uppgifter som samlas in i samband med att du har anmält dig till vår nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke. Uppgifter kan dock bevaras under en längre tid, om vi har ett legitimt behov av längre bevaring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om bevarandet är nödvändigt för att uppfylla ett rättsligt krav. Vi sparar alltid ditt samtycke till att motta nyhetsbrev i två år efter att du har återkallat det. I detta sammanhang använder vi inte samtycket för andra ändamål än att försäkra dokumentation för att ditt samtycke blev inhämtat i enlighet med marknadsföringslagens regler.

Uppgifter som samlas in i samband med deltagande i våra tävlingar raderas när tävlingen är avslutad. Uppgifter kan dock bevaras under en längre tid, om vi har ett legitimt behov av längre bevaring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om bevarandet är nödvändigt för att uppfylla ett rättsligt krav. 

Uppgifterna som samlas in i samband med ett köp du har genomfört på Hemsidorna blir som utgångspunkt raderade 3 år efter det kalenderår  under vilket du har gjort ditt köp. Uppgifter kan dock bevaras under en längre tidsperiod, om vi har ett legitimt behov av längre bevaring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om bevarandet är nödvändigt för att uppfylla ett rättsligt krav. Bokföringsmaterial bevaras i 7 år från utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav. 

Uppgifterna som vi har samlat in i samband med upprättandet av din användarprofil på Hemsidorna kommer vi automatiskt radera a) om du inte har loggat in på din användarprofil under 3 år, b) när vi mottar information om att du inte längre representerar en verksamhet som är kund hos oss, eller c) om du raderar din användarprofil. Du ska vara uppmärksam på att inlägg på vår community/forum kommer att finnas tillgängliga efter att du har raderat din användarprofil. Är du en kontaktperson för en företagskund, kommer vi även radera din användarprofil, men inte uppgifter om dig på tidigare fakturor skickade till relevanta företaget. 

Uppgifter som vi har samlat in i samband med tipsa-en-vän-funktionen kommer vi att radera automatiskt, om den vännen som mottar tipset, avböjer att bli registrerad i vår kundportal i efterföljande e-post till den berörda. 
 

Dina rättigheter

För att skapa öppenhet omkring behandlingen av dina personuppgifter ska vi som personuppgiftsansvarig upplysa dig om dina rättigheter

Rätt till tillgång

 • Du har rätt att när som helst begära information om bland annat, vilka uppgifter vi har registrerat om dig, ändamålet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter det kan eventuellt finnas, samt information om var uppgifterna hämtats.
 • Du har rätt att få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar om dig. Om du önskar att få en kopia av dina personuppgifter, ska du skicka en skriftlig begäran på https://contactprivacy.airliquide.com/sv. Du kan bli tillfrågad att bevisa att du är den som du utger dig för att vara.  

Rätt till rättelse

 • Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du märker att det finns fel i uppgifterna som vi har registrerat om dig, uppmuntras du att skriftligen meddela oss, så att uppgifterna kan rättas.
 • Uppgifter, som vi har samlat in i samband med din anmälan till vår kundklubb, kan du själv rätta via log-in till din användarprofil.

Rätt till radering

 • I vissa fall har du rätt till att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss. I den omfattningen en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, eller för att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte förpliktigade att radera dina personuppgifter. Se även ovanför

Rätt till att begränsa behandlingen till bevaring  

 • Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast behandlas för bevaring, till exempel om du anser att uppgifterna som vi behandlar om dig inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet   

 • Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter, som du själv har givit oss, överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

 • Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive profileringen som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.
 • Vidare har du rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som vi gör med vårt legitima intresse som laglig grund, se ovanför.

Rätt att inge klagomål  

 • Du har rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande vår behandling av dina personuppgifter: https://www.imy.se/

Hur du kan kontakta oss

Air Liquide Gas AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Tjänsterna.

Om du har frågor eller synpunkter om denna Personuppgiftspolicy eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivits ovanför, kan du kontakta: https://contactprivacy.airliquide.com/sv
 

Versioner

Detta version av Air Liquides personuppgiftspolicy är daterad den 15 november 2023.