Kalibrering och analys

Gaskromatografi

chromatografi

Air Liquide erbjuder ALPHAGAZ rena gaser och gasblandningar som är anpassade efter dina behov av analysnoggrannhet. Gaserna uppfyller typiska krav för LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) och GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) och säkerställer att dina analyser kan utföras med största möjliga precision.

Identifiering av föroreningar

Analysis & Research

ÖVERLÅT ANALYSEN TILL OSS OCH DU GARANTERAS REGELBUNDEN DOKUMENTATION AV DIN GASKVALITET

Dina behov
I din verksamhet används gas som regelbundet måste analyseras. Du önskar därför säkerställa ett korrekt genomförande av dessa analyser.

Vårt erbjudande
Att vid fastställda mätpunkter i era rörsystem regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specificerade gasslag. Att via provtagning i flaska, regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specifiserade gasslag vid Air Liquides laboratorium. Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

Fördelar

 • Analyserna utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.
 • Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
 • Analyserna utförs vid Air Liquides laboratorium eller eventuellt, efter avtal, hos kund vid point of use.
 • Efter varje analystillfälle erhålles analysprotokoll.

För mer avancerade analystjänster och identifiering av föroreningar (elektronik- och kemisk industri) finns Balazs som är en division inom Air Liquide Electronics - Läs mer här

ICP (Inductively Coupled Plasma)

icp (Inductively Coupled Plasma)

Air Liquide erbjuder en ICP-lösning som gör det möjligt att analysera spår av metaller, samtidigt som den minimerar dyra gasförluster. Våra ALPHAGAZ-gaser levereras på gasflaskor och paket.

Masspektrometri

Adjust the mass spectrometer

Genom att använda våra ALPHAGAZ™ gaser till din masspektrometer kan du säkerställa dina analysresultat. 

Nerkylning av NMR- och MRI-magneter

mri magnet kylning

Air Liquide erbjuder ALPHAGAZ flytande helium för att kyla ner NMR- och MRI- magneter.

Övriga analysapplikationer

Övriga analysapplikationer

Air Liquide erbjuder en rad olika produkter för analysapplikationer, exempelvis:

 • Elementära analyser (HR-ICPMS, DRC-ICPMS, ICP-OES, GFAAS)
 • Organiska analyser (GC-MS, GC, FTIR, Raman, UV-Vis)
 • Jontester (IC, Ion Chromatography)
 • Partikelanalyser (SEM-EDS, LPC, Optical Microscopy, FTIR, Raman microprobe)
 • Kromatografiska tekniker (LC-MS, GC-MS, GC-FID, GC-TCD, IC)
 • Inert atmosfärstest (FTIR, UV-Vis, GC, ICP-MS)

Emissionsmätningar

Emissionsmätningar

Vi levererar gaslösningar för emissionsmätningar till bl.a. MET (marine emissions testing), industrial emissions, kalibrering och analyser av avgaser från fordon och jetmotorer. 

Förfrågan på specialgasblandning

gasblandning

Gör en så detaljerad beskrivning som möjligt av den gasblandning du är intresserad av. Då kan vi ge dig ett både snabbare och mer korrekt svar.

Exempel på Specialgasblandningar som vi skräddarsyr för dig:

 • Instrumentgaser (nollgas, Fid-Fuel)
 • Anpassade och standardiserade kalibreringsgaser
 • Referensgaser med en eller flera komponenter
 • Ackrediterade gasblandningar enligt ISO 17025
 • Multikomponentblandningar
 • Testgaser i både påfyllningsbara gasflaskor och engångsgasflaskor
 • Specialgasblandningar i olika gasflaskstorlekar

Har du några frågor om gaslösningar för kalibrering och analys?

Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.