Svetsning ARCAL

Svetspistol / Svetsbrännare


Svetspistoler för TIG svetsning (TIG brännare)

Brännarens funktion är att hålla fast elektroden och leda fram strömmen. Den garanterar skyddsgasflödet genom en gaskåpa. Det finns brännare for manuell och automatiserad svetsning.

Manuella svetsbrännare finns i två utföranden:

  • Luftkylda brännare som kyls av den omgivande luften. De används med likström upp till högst 200 A och vid kortare drifttider. Med växelström är den maximala strömstyrkan lägre.
  • Vattenkylda brännare kyls med vatten. De används vid högre strömstyrkor (200 - 450 A) och under mera kontinuerlig svetsning.

Manuella TIG-brännare har en kontaktfunktion som styr gasflöde, ström och svetsförlopp. Brännare for automatsvetsning är raka och är nästan alltid vattenkylda samtidigt som de kan svetsa med hög strömstyrka under kontinuerlig drift. 


Svetspistoler för MIG/MAG svetsning

Det finns två typer av svetspistoler som används vid manuell svetsning, med eller utan särskilt handtag. Pistol med handtag används främst vid push-pull-trådmatning. Svetspistolen innehåller kontaktmunstycket, ett kopparrör med noggrant bearbetad inneryta som säkrar den elektriska kontakten med elektroden. Elektroden styrs också till svetsstället med hjälp av kontaktmunstcket

Diametern p,l kontaktmunstycket skall anpassas efter elektroddimensionen. Skyddsgasen tillförs genom en gaskåpa som skyddar elektrod, smälta och färdig svets. Svetspistolerna kyls av den omgivande luften eller med vatten när strömstyrkan är större än ca 300 A. Det finns även svetspistoler med inbyggt rökutsug. Utsuget är placerat strax bakom gaskåpan. Vid automatiserad svetsning kan brännaren antingen kylas med vatten eller av den omgivande luften beroende på använd strömstyrka. Det är också möjligt att utnyttja extra gasskyddsanordningar, t ex vid svetsning av oxidationskänsliga material. 


 

Svetsning med flera brännare 

Värmekällan består av flera ljusbågar längs en rak svetsfog. Syftet är att öka svetshastigheten med upp till 2 eller 3 gånger. Det är möjligt att kombinera TIG-, TIG Force- och plasmametoderna. Svetsbrännarenheten består av två eller tre katoder som anslutes separat. Denna teknik används uteslutande vid automatiserad svetsning, för långa längder och för framställning av svetsade rör (fast brännare och rörligt arbetsstycke).

Har du frågor om svetspistoler? Fyll i vårt kontaktformulär