Air Liquide offers gases for all industrial needs.
Electric arc furnace - användning av metanol.

Air Liquide levererar metanol som, tillsammans med kvävgas, används som atmosfär i ugnar för värmebehandling. Metanol används också som råvara i olika kemiska processer och produkter. 

Vi levererar metanol i flytande form i de volymer som passar bäst för din process. 

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Safety Datasheet ARCAL Prime UK

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för metanol.

Har du frågor om metanol?

Fyll i vårt kontaktformulär!