Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Air Liquide levererar metanol som, tillsammans med kvävgas, används som atmosfär i ugnar för värmebehandling. Metanol används också som råvara i olika kemiska processer och produkter. 

Vi levererar metanol i flytande form i de volymer som passar bäst för din process. 

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Gas encyclopedia AL

Läs mer om egenskaper och användningsområden för metanol.

Har du frågor om metanol?

Fyll i vårt kontaktformulär!