Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användning av lustgas / dinitrogenoxid / dikväveoxid

Kirurgi.

Medicinsk Lustgas är ett läkemedel som används inom sjukvården. Medicinsk Lustgas används som narkosmedel och har smärtstillande och sederande egenskaper. 

Lustgas, även dinitrogenoxid eller dikväveoxid, används också som gas till flamdetektorer (AAS) och som tillsats till förbränningsmotorer för effekthöjning. 

Hälsorisker vid användning av dinitrogenoxid i berusningssyfte

Att inhalera dintrogenoxid för att åstadkomma ett kortvarigt rus är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Gasen ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in dinitrogenoxid är alltså förknippat med livsfara!

Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation om lustgas från European Industrial Gas Associations (EIGA).

Ladda ner pdf
EIGA Position Paper - Abuse of Gases

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Safety Datasheet ARCAL Prime UK

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för lustgas. 

Har du frågor om lustgas?

Fyll i vårt kontaktformulär!