Air Liquides färdplan för energiomställning

27/09/2023

Energy transition

Air Liquide har tagit flera ambitiösa och långtgående initiativ som en del av koncernens färdplan för energiomställning.

”Låt mig börja med att säga att vi inte gör det här bara för att alla andra gör det”, förklarar Vianney de Buchet, vice verkställande direktör för energiomställning i Europa på Air Liquide. ”Vi vill ta vår del av ansvaret för att avsevärt minska koldioxidutsläppen på alla sätt vi kan. Detta ligger inte bara i linje med koncernens DNA och kärnvärden utan också med våra expertkunskaper inom vätgas och koldioxid, vilka båda ingår i energiomställningen. För att kunna uppfylla våra tre energiomställningsmål har vi tagit flera initiativ.”

”Vårt första och mest självklara mål är att minska de koldioxidutsläpp som är direkt eller indirekt kopplade till våra egna produktionssystem. Vårt andra mål är att hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Det tredje målet handlar om att bygga nya ekosystem som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.”

A-klassning av CDP

Air Liquide har naturligtvis arbetat med att minska koldioxidutsläppen under lång tid. Varje år avsätter koncernen cirka 100 miljoner euro till initiativ som har som mål att minska bolagets  och kundernas ekologiska fotavtryck. 2020 tilldelades Air Liquide-koncernen A-klassning av CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project), en ideell organisation som utvärderar företag utifrån deras klimatåtgärder. CDP uppmärksammar Air Liquides strategi för hållbar tillväxt, vilken visas i företagets utveckling av vätgasteknik och deltagande i ett flertal innovativa projekt.

Minska koldioxidutsläppen

Air Liquides övergripande klimatmål fram till 2035 är uttryckt på följande sätt:
-33% CARBON EMISSIONS BY 2035
CARBON NEUTRALITY BY 2050

“För att lyckas med detta använder vi allt mer förnybar el och minskar vår energiförbrukning”, förklarar Vianney de Buchet. ”En betydande del av den energi vi använder idag har redan lågt koldioxidavtryck, men vi vill öka vår användning av förnybar el ännu mer. Vi kommer också att ta hänsyn till potentiella leverantörers energimix i vår beslutsprocess för framtida partnerskap.”

Air Liquide i Europa deltar också i ett antal innovativa projekt för att fånga och lagra koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage), som Porthos i Rotterdam och Antwerp@C i Antwerpen. Dessa storskaliga projekt har potential att avsevärt minska industriföretagens koldioxidavtryck. Air Liquide har också undertecknat ett samförståndsavtal med Northern Lights, ett norskt CCS-projekt.

Initiativ för kunder

Vianney de Buchet: ” Vi är medvetna om att energiomställningen är en stor utmaning för hela branschen, och därför vill vi hjälpa våra kunder att uppnå sina mål.”

”Vi vill göra vår teknik tillgänglig så att våra kunder också kan fånga in sina koldioxidutsläpp. Denna koldioxid kan sedan återanvändas – för till exempel trädgårdsodling eller kolsyrade drycker – eller lagras säkert under havsbotten.”

Ett koldioxidsnålt samhälle

”Samtidigt som vi är övertygade om att det är avgörande att vi kan minska koldioxidutsläppen tror vi att det är minst lika viktigt att utveckla och framgångsrikt implementera ny teknik.”

”Eftersom väte kommer att spela en nyckelroll i morgondagens samhälle och för energiomställningen, avsätter vi resurser på att optimera denna teknik. Vätgas kommer att ha en enorm inverkan på transportsektorn – inte bara för bilar, utan även för lastbilar och fartyg – och den kommer också att användas allt mer som energikälla för industrin. Faktum är att Air Liquide nyligen meddelade att man lanserar ett projekt för att placera ut 1 000 vätgasdrivna lastbilar i Rotterdams hamn.”

Air Liquide investerar även i installationer för rening av biometan. Biometan är en hållbar gas som framställs genom jäsning av organiskt avfall och som har samma egenskaper som naturgas men måste renas innan den kan injiceras i naturgasnätet. 2025 bör anläggningskapaciteten ha ökats till 5 TWh per år.

Air Liquide i Norden först att lansera klimatsmart gas

Air Liquide var först ut i Norden att lansera klimatsmart flytande gas, Eco Origin (tidigare Green Origin). Så småningom följde Green Origin Inside, klimatsmart gas på gasflaskor.

Konceptet är utformat för att minimera klimatpåverkan från olika gaser (oxygen, nitrogen, argon och koldioxid) i ett livscykelperspektiv.

”Så det är tydligt att Air Liquide gör stora ansträngningar för att hantera energiomställningen”, avslutar Vianney de Buchet. ”Vi väntar oss så klart att stöta på fler utmaningar och hinder – allt annat skulle vara konstigt – men vi är fast beslutna att uppnå våra mål och att ta ledningen i vår bransch.”

Läs mer

Air Liquide-koncernens nya strategiska plan ADVANCE fokuserar på hållbar utveckling.
Så här arbetar Air Liquide i Norden med hållbar utveckling.

Kontakta oss