Låt oss göra en ”safety walk” tillsammans!

17/04/2023

Air Liquides safety walk
Air Liquides safety walk för säker gashantering på arbetsplatsen

För oss är och har säkerhet alltid varit prioritet nummer ett. “Safety First” genomsyrar hela vår verksamhet och står överst på agendan vid såväl interna möten som vid möten med dig som kund. Därför vill vi nu ta med dig på en “safety walk”!

Säkert – varje dag

En “safety walk” är promenad, på cirka 30 minuter, som vi gör tillsammans. Vi använder en app som heter riskanlysappen från 21st Century Mobile för att skapa en strukturerad och metodisk genomgång av din arbetsplats. 

safety walk

“Riskanalysappen från 21st Century Mobile hjälper oss i vår strategi "Safety First" hos våra kunder”, berättar Peter Stjernberg, som är försäljningsingenjör på Air Liquide. “Våra kunder uppskattar att vi gör den här säkerhetskontrollen tillsammans, där vi enkelt och digitalt kontrollerar att gaserna hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Air Liquides kunder verkar inom vitt skilda branscher med helt olika arbetsmiljöer, från verkstads- och livsmedelsföretag till laboratorier och forskningscentra. Det som är gemensamt för alla är den dagliga användningen av gaser och utrustning i miljöer som ska vara säkra för de som arbetar där. Riskanalysappen är byggd för att passa de allra flesta verksamheter.

Appen innehåller i stort sett följande frågeställningar/moment:

Område nära tank för flytande gaser/gasflaskcentral

 • Rent från skräp kring tank och flaskcentral
 • Ingen snubbelrisk kring tank och flaskcentral
 • Inget brännbart material kring O2-tank och flaskcentral
 • Fri tillgång för lastbil till tank och inga hinder i sid- eller höjdled
 • Möjligt att tända belysning vid leverans och service
 • Området avspärrat för obehöriga

Förbrukningsställen/point of use

 • Rent och prydligt kring t ex frystunnel, lasermaskin och ugnar
 • Personlig skyddsutrustning vid gashantering
 • Uppskyltning av ledningar, flaskor etc

Gasflaskor och flasklager

 • Inga lösa flaskor. Fallsäkring används
 • Flaskor säkrade vid transport, även enstaka flaskor
 • Rutiner för underhåll av utrustning (slangar, flamspärr etc)

Övrigt  förebyggande av risker

 • Larm
 • Nödutgång direkt till det fria
 • Personalens kunskap om risker med gas
 • Slutna utrymmen eller utrymmen med risk för gasansamling

Proaktivt arbete

En “safety walk” är en enkel och viktig säkerhetsåtgärd som du ska fortsätta arbeta med varje dag. På så sätt utformar du rutiner och skapar en hållbarhet i arbetet kring hur ni ska hantera gaser och utrustning på just er arbetsplats.

De företag som börjat med “safety walk” har redan sett en förbättring i sitt säkerhetsarbete, både i stort och smått. Det har också visat sig att en proaktiv användning av appen ökar engagemanget hos medarbetarna i säkerhetsfrågor.

Dags för en “safety walk”?

Kontakta oss