De arbetar för en inkluderande arbetsplats

05/03/2020

Action plan for inclusion and diversity
Ett tvärfunktionellt och gränsöverskridande europeiskt team har gjort en handlingsplan för inkludering och mångfald

Förra året satte Air Liquide i nordvästra Europa samman ett tvärfunktionellt och gränsöverskridande team som fick i uppdrag att göra en handlingsplan för inkludering och mångfald. Fokus för teamet var jämställdhet och inkludering av olika generationer. Teamets idéer har nu omvandlats till en handlingsplan som kompletterar och stödjer det arbete bolagets HR-avdelningar redan gör.

Élodie Déjean and Andreas Melcher deltar båda i Air Liquides europeiska team som har gjort en handlingsplan för inkludering och mångfald. De tror på att engagera sina kollegor för att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

Élodie Déjean and Andreas Melcher

Élodie Déjean och Andreas Melcher är medlemmar i ett team som arbetar för indkludering och mångfald.

Élodie förklarar skillnaden mellan inkludering och mångfald: ”Det finns många anledningar till att medarbetare är olika. Vissa saker är uppenbara, såsom kön, ålder eller etnicitet, medan andra aspekter är mindre uppenbara, t ex erfarenhet, socioekonomisk status och religion.”

Hon fortsätter: ”Inkludering innebär att uppskatta skillnader och värdesätta varje individ. Att uppmuntra till rättvisa, respekt och öppenhet är superviktigt. I en arbetsmiljö som präglas av dessa värderingar känner medarbetarna sig bekväma, motiverade och värdefulla för den de är och vad de kan tillföra. Det här är kärnan i ett effektivt teamarbete”.

Andreas utvecklar varför detta är viktigt för Air Liquide som företag: ”Air Liquide är ett stort internationellt företag med produkter och applikationer som används till så vitt skilda områden som att kolsyra öl och att skicka upp raketer i rymden. Därför är det viktigt med mångfald, så att vi återspeglar mångfalden hos våra kunder”.

Élodie håller med och tillägger: ”För att företaget ska fungera på bästa sätt är det inte tillräckligt med mångfald. Vi behöver också en inkluderande företagskultur, eftersom vi då får engagerade medarbetare som aktivt bidrar till våra framgångar genom innovationer, olika projekt och god service till våra kunder, bara för att ge några exempel”.

Okej, inkludering är avgörande för verksamheten, så vilka initiativ har ni i teamet tagit ?
"I Benelux-länderna har vi börjat med jobbskuggning där juniora och seniora medarbetare får möjlighet att dela med sig av kunskap och stärka sitt samarbete”, berättar Andreas och tillägger: "Vi gjorde det också lättare att köpa skyddskläder, designade för kvinnor, och det har naturligtvis gjort att kvinnor känner sig mer säkra, bekväma och legitima på arbetsplatsen”.

Élodie fortsätter: ”I Norden inledde vi ett samarbete mellan HR-avdelningen och kvinnliga ingenjörer. De kvinnliga ingenjörerna är nu med och tar fram jobbannonser för tekniska roller, och vi kan redan se en tendens till ett ökat antal ansökningar från kvinnliga kandidater”.

“På europeisk nivå har vi organiserat många interaktiva workshops om omedvetna fördomar och uppmuntrar medarbetarna att genomföra en e-learning om mångfald och framgång".

Teamet har under ett år startat flera spännande initiativ. Målet är så klart att se till att inkludering och mångfald finns kvar på dagordningen, även framöver.

Inkludering och mångfald är en livsstil och kollegorna på Air Liquides visar vägen!

Kontakta oss