Byte av skyddsgas gav ökad produktionshastighet och bättre svetskvalitet!

25/01/2022

JPBC welding tips
JPBC fick goda råd av Air Liquides svetsexpert. Vill du också få kostnadsfri rådgivning av en svetsexpert?

Vid svetsning i rostfria stål är det viktigt att metallen bibehåller sina rostfria egenskaper, d v s värmezonen (HAZ) ska minimeras så mycket som möjligt.

Henrik Høgh från Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S i Danmark säger så här: ”Om något kan göras klart i ett arbetsflöde, då ska det göras i ett arbetsflöde. Om det går att delvis undvika missfärgning under svetsningen genom att exempelvis byta gas – ja, då byter vi svetsgas. På så sätt kan vi ägna mindre tid åt efterbearbetning.

För Henrik Høgh är samarbetet med Air Liquides svetsexpert Ole Sørensen viktigt. Smeder är vanligtvis inte särskilt positiva till förändringar i sina arbetsflöden eller när det gäller att välja svetsgas (”Vi vet ju vad som brukar fungera”), men Ole Sørensen har genom att under årens lopp ge goda råd vunnit smedernas förtroende. När Ole försiktigt föreslår att för en viss uppgift, i det här fallet stora rostfria luftkanaler, byta från skyddsgasen ARCAL Prime till Arcal 10 (i Sverige Arcal R1-2), då provar smederna den nya typen av svetsgas. Hos JPBC blev skillnaden markant – hela uppdraget där JPBC TIG-svetsar kälfog och stumfog i rostfri plåt ställdes om till Arcal 10-skyddsgas.

Använder du rätt gas?

JPBC fick goda råd av Air Liquides svetsexpert. Vill du också få hjälp att välja rätt gas?

Skyddsgas för TIG-svetsning

Skyddsgas Arcal 10 (i Sverige Arcal R1-2) är en argongasblandning (Ar) med 2,4 % väte (H2). Denna typ av gas kan också användas som rotskyddsgas vid TIG-svetsning och plasmasvetsning. Hydrogenet i skyddsgasen minskar ljusbågen så att energin i ljusbågen överförs till en mindre yta, vilket resulterar i en smalare svets med djupare inträngning och ökad svetshastighet. Dessutom fångar hydrogenet upp restsyre och ytsyre i och runt svetsen, vilket ger svetsfogen ett blankt utseende.

Byte av svetsgas till Arcal 10 påverkar svetsparametrarna. Det går att svetsa med lägre ström och därmed avsätts mindre spänningar i materialet.

Läs mer om skyddsgaser.

Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S

Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S i Danmark är en underleverantör/partner inom plåt- och rörbearbetning. JPBC har lång erfarenhet av att arbeta med laserskärning i rör och plåt, stansning, bockning och svetsning i vanligt stål, höghållfast stål, rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing. JPBC samarbetar med sina kunder från idé till slutlig lösning inklusive ritningar och konstruktionsberäkningar.

Hos Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S är det viktigt med kvalitet. Inte bara kvalitet på slutprodukten, utan kvalitet i alla processer och arbetsflöden liksom i dialogen med kunderna.

Svetsgaser hos JPBC

JPBC använder bland annat Arcal 10 i 50-liters Argonflaskor med Smartop och Arcal Prime 50-litersflaska. Båda uppfyller klassificeringen för skyddsgaser EN ISO 14175. 

Kontakta oss