Additiv tillverkning – vad är mervärdet för din verksamhet?

21/10/2018

Additive Manufacturing
Frågorna du behöver ställa dig för att få ut maximal nytta av additiv tillverkning

Användning av additiv tillverkning (3D-printing) ökar i snabb takt, och allt fler verksamheter inser fördelarna, bl a för att teknologin nu är tillräckligt mogen för serieproduktion.

Många verksamheter är intresserade av de tekniska och ekonomiska fördelarna med additiv tillverkning, men kan ha svårt att implementera den nya teknologin på ett effektivt sätt. För att kunna använda additiv tillverkning fullt ut behövs ett nytt sätt att tänka.

Vilken teknologi?

För att kunna besluta vilket av de befintliga 3D-printingsystemen som är bäst lämpat för din verksamhet, måste du först skaffa dig en del kunskaper om de olika teknologierna som för närvarande används. Du kan t ex läsa vetenskapliga artiklar i ämnet och/eller rådfråga externa experter.

När du har den grundläggande kunskapen kan du gå vidare och kritiskt granska och utvärdera alla delar av produktionsprocessen: produktegenskaper, utrustning, ledtider, kostnader etc. Det kan t ex vara möjligt att eliminera vissa processteg om du börjar använda additiv tillverkning.

Designa på nytt

När du har identifierat de delar som helt eller delvis kan tillverkas med hjälp av additiv tillverkning måste dessa designas på nytt. Den största utmaningen ligger i att gå igenom alla aspekter av designen och hitta nya sätt att förbättra delen, baserat på de unika möjligheter som additiv tillverkning erbjuder, t ex möjligheten att tillverka ny komplex design eller att minska antalet produktionssteg.

additive manufacturing

Sju relevanta frågor om bästa möjliga nytta med additiv tillverkning

1. Är det möjligt att kombinera separata komponenter till en enskild, mer komplex komponent? Detta kan förenkla den efterföljande konstruktionsfasen

2. Kan komponenten göras lättare utan att äventyra hållfastheten? Beroende på applikationen kan detta bidra till betydande mervärde

3. Är det möjligt att integrera ytterligare funktioner?

4. Kan vissa steg i produktionsprocessen utelämnas

5. Kan du utnyttja de speciella möjligheterna som finns inom additiv tillverkning för att utveckla ny design på komponenterna?

6. Kan det vara bättre för din verksamhet på lång sikt att på egen hand producera vissa delar som du nu köper av andra leverantörer?

7. Kan mervärde skapas genom att anpassa produkterna till enskilda kunder? Detta är vanligtvis orimligt dyrt med traditionell produktionsteknik, men med additiv tillverkning blir den extra kostnaden ofta försumbar.

Systematiskt tillvägagångssätt

När du har definierat potentialen för de applikationer som är lämpliga för additiv tillverkning i din verksamhet, bör du göra en plan för att förbereda implementeringen. Planen måste inkludera hela processen, från idé till produktion. Dessutom bör du sätta samman ett team och planera in teknisk utveckling och utbildning. Det är ofta värt att rekrytera erfarna medarbetare.

Den rätta produktionsstrategin

En viktig del i planen är produktionsstrategin som startar i prototypfasen. Prototyptillverkning hjälper dig att rätta till eventuella brister och optimera konstruktionen ytterligare, där det är möjligt. Eftersom produktionsvolymer fortfarande är begränsade under prototypfasen kan det vara intressant att outsourca denna del till en extern leverantör. Detta minskar den initiala investeringen och du kan ta del av leverantörens kunskaper och erfarenheter, och på så sätt minska utvecklingstiden.

Vidare till serieproduktion

Serieproduktion kan också outsourcas till en extern part. Många företag etablerar framgångsrika partnerskap med externa leverantörer, medan andra är lika framgångsrika med egna produktionsanläggningar.

En typisk strategi är att helt outsourca produktion till en extern part för prototypfasen och sedan lära sig hur man använder maskinerna i ett senare skede genom att hyra maskintid från den externa parten. I slutändan kan serieproduktion av de vanligaste materialen ske i din verksamhet, medan produktionen av mindre vanliga material, som titan, kan överlåtas till en extern part på längre sikt.

Kontakta oss