Service för stabil värmebehandlingsprocess

30/01/2020

Heat treatment audits
Gas- och temperaturaudits säkrar värmebehandlingsprocessen genom att avslöja problem med bl a tätning och orenheter i ugnen

Air Liquide har mer än 50 års erfarenhet inom värmebehandling och en solid expertis som vi har byggt upp för att kunna erbjuda kvalitativa gaslösningar för värmebehandling. Utöver gas, utrustning och installationer erbjuder Air Liquide sina kunder ett mervärde genom den applikationsanpassade servicen för värmebehandlingsprocessen.

Gas- och temperaturaudits

Air Liquide i Norden har under flera år framgångsrikt erbjudit sina kunder en återkommande service i form av audits för värmebehandling, med fokus på gasatmosfär och/eller temperatur.

Under en gasaudit monitoreras atmosfären i värmebehandlingsugnen under pågående process. Koncentrationsmätningar av till exempel CO, metan, CO2 eller H2 genomförs eftersom dessa är viktiga indikatorer för processkvaliteten. Mätningarna kan genomföras på olika punkter inne i ugnen och avslöjar snabbt problem med tätning eller orenheter. Gasanalysen som genomförs underlättar även kalibreringen av kundens atmosfärsstyrning.

En temperaturaudit kan antingen bestå av en homogenitetsanalys av temperaturen inne i ugnen eller registrering av temperaturen i olika delar av processförloppet.

Samtliga audits åtföljs av en kortare inspektion av installationen samt utförliga servicerapporter.

Heat treatment audits

Tekniska möten

Årliga tekniska möten är också en del av service-erbjudandet. Då träffas representanter från Air Liquide och kunden för att gå igenom utrustning, processer och eventuella problem. Dessa möten utgör också ett bra tillfälle att diskutera allmänna frågor och trender inom värmebehandling, liksom eventuella utvidgningar, samt att presentera nya lösningar och utrustning från Air Liquide.

Tekniskt möte hos Bodycote i Kristinehamn

I maj 2019 arrangerades ett tekniskt möte hos Air Liquides kund som då hette Härdtekno (sedan våren 2019 är Härdtekno en del av Bodycote-gruppen) för att bättre förstå företagets behov kring gaser, utrustning och tjänster, både nu och framöver. Företaget specialiserar sig på värmebehandling och utför en mängd olika behandlingar till kunder både i Sverige och övriga länder i Norden.

Under det tekniska mötet fick kunden möjlighet att diskutera sina processer och ugnar med Air Liquides värmebehandlingsexpert, Niklas Ehrlin, och de nordiska affärsutvecklarna inom värmebehandling, Håkan Berglind och Tomas Gauffin.

Mötet gav också Air Liquide möjlighet att presentera nya tekniska lösningar som kan vara fördelaktiga, till exempel ECO-Chiller, en värmeväxlare mellan processvatten och flytande kväve som både minskar behovet av vattenkylning och belastningen på kvävgasförångaren.

Air Liquides säljare Håkan Carlsson och representanter för Bodycote/Härdtekno gjorde dessutom en “safety walk”, som kort innebär att man ser över gasinstallationen och områdena runt gastankplattan samt ger förslag på säkerhetshöjande förbättringar.

"Vi är nöjda med Air Liquide som partner och leverantör när det gäller värmebehandlingstjänster. Som en enskild, mindre värmebehandlare är det orimligt att sköta allt själv", säger Ricard Ohlsson, som arbetar med marknad och kvalitet på Bodycote.

Bodycote

Från vänster: Ricard Ohlsson och Mattias Calson från Bodycote. Tomas Gauffin, Håkan Berglind, Håkan Carlsson och Niklas Ehrlin från Air Liquide.

Vad är värmebehandling?

Värmebehandling är en process för främst stålprodukter och används på olika vis genom hela värdekedjan – från råvarumetall till färdiga detaljer. Värmebehandling utförs för att ändra stålets mekaniska egenskaper genom att förändra kemin och/eller den inre strukturen i materialet.

Några användningsområden för värmebehandling:

  • Öka tänjbarhet i materialet för att underlätta vidare bearbetning.
  • Ge en hårdare yta för att öka slitstyrkan.
  • Ta bort inre mekaniska spänningar från tidigare bearbetningssteg.
  • Förändra ytkemin och ge ett mer korrosionsbeständigt stål.

Värmebehandlingsprocessen består av en eller flera värmningscykler i ugnar med specifik ugnsatmosfär beroende på resultatet man vill uppnå. Processen avslutas vanligtvis med en aktiv kylning, en s k släckning, av detaljerna. Denna släckning kan göras antingen i vätskor eller med hjälp av gas. För att nå rätt atmosfär i ugnen används olika vätskor och gaser.

De vanligaste produkterna som används inom värmebehandling idag är:

Nitrogen: Används som en inert gas i flytande form (bulk) för att spola ugnarna, men även som mixgas tillsammans med aktiva molekyler. Nitrogen kan också användas som kylmedel vid släckning av godset efter värmebehandlingen.

Metanol: Används som kolkälla i den aktiva ugnsatmosfären, med syfte att höja koncentrationen av kol i stålets ytskikt och därmed öka hårdheten.

Acetylen: Används som kolkälla i de sk LPC (Low Pressure Carburising) ugnarna. Här pulsas gasen in med jämna mellanrum, med syfte att höja koncentrationen av kol i stålets ytskikt och därmed öka hårdheten.

Ammoniak: Används som nitrogenkälla i den aktiva ugnsatmosfären, med syfte att höja koncentrationen av inlöst nitrogen i stålets ytskikt (nitrering) och därmed öka hårdheten och korrosionsmotståndet.

Totallösningar från Air Liquide

Air Liquides totallösningar omfattar gas, teknologi och expertis och är utformade för specifika behov för värmebehandling. Vi arbetar nära tillsammans med dig för att lösa dina problem och säkerställa en stabil process.

Kontakta oss