Eco origin - river

Vårt ECO ORIGIN™-löfte

 

100% förnybar energi

Ursprungsmärkt el från vind- och/eller vattenkraft  köps in motsvarande 100% av energianvändningen för produktion och fyllning av gaserna. Vi tar dessutom hänsyn till gasförluster vid fyllning och transport. Med ECO ORIGIN™ väljer du en modell med lägre koldioxidutsläpp.

 

De kvarvarande utsläppen från transporter klimatkompenseras 

Air Liquide åtar sig att minska utsläppen i samband med transport av flytande gas genom att använda alternativa bränslen, t.ex. LBG eller biodiesel, och att gradvis ställa om vår lastbilsflotta till sådana lösningar. Samtidigt arbetar vi ständigt med att optimera leveransrutterna, investera i större trailers som transporterar större mängd gas per kmoch välja rätt typ av lastbil för att minska körsträckorna. 

De kvarvarande koldioxidutsläppen från transporterna klimatkompenseras genom ett projekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och Plan Vivo (för skogsprojekt). För flytande gas kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till kunden. 

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel åtgärd

Att börja använda ECO ORIGIN™ är enkelt och det förändrar inte din process. Det är ett avgörande steg som bidrar till att minska koldioxidutsläppen inom branschen: du får en gasprodukt som håller samma höga kvalitet i förhållande till ditt branschområde (medicin, livsmedel, läkemedel, verkstadsindustri osv.), men med en lägre koldioxidintensitet. 

 

Minskat koldioxidavtryck

Tack vare att vi använder lösningar med låg koldioxidintensitet för att producera och leverera ECO ORIGIN™-gasen minskas klimatpåverkan avsevärt. För ECO ORIGIN™-luftgaser (syre, kväve, argon):

Minskning av gasens koldioxidavtryck >  70 % jämfört med vanlig gas.
Den genomsnittliga utsläppsminskningen under ett år kan variera beroende på molekyl och år.

 

Minskning av dina Scope 3-utsläpp

Tack vare sitt låga koldioxidavtryck bidrar ECO ORIGIN-gaser till att minska dina scope 3-utsläpp.

 

Ett validerat koncept

För att kunna garantera dig som kund att ECO ORIGIN™ ger verklig klimatnytta har vi valt att låta en extern part genomföra regelbundna granskningar avseende data, rutiner och dokumentation specifikt kopplat till ECO ORIGIN™-konceptet. Vid granskningen säkerställs att rätt mängd förnybar el och klimatkompensation har köpts in för varje år.

Rutiner och dokumentation för datainsamling och beräkningar ingår dessutom i vårt ledningssystem som är verifierat enligt ISO 9001 i hela Norden, och i Sverige och Danmark även verifierat enligt ISO 14001. Arbetssättet för ECO ORIGIN™ även kraven på egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) i ISO 14021 och konceptet bygger på beskrivning av livscykeln för gaser i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint. Gasens koldioxidavtryck beräknas enligt den internationella standarden ISO 14067 (gäller endast för flytande gas). 

 

Din rapportering underlättas

När vår tredje part genomfört den årliga granskningen av arbetet med ECO ORIGIN™ (för såväl flytande gas som flaskor) utfärdar detta konsultföretag ett valideringsintyg som görs tillgängligt online. Det skickas också till alla våra kunder inom flytande gas via posten i maj (+/– 1 månad). Ytterligare exemplar beställs via Air Liquides kundservice.

Som kund som köper flytande gas får du dessutom ett brev som omfattar både CO2e-besparingen tack vare ditt bidrag till ECO ORIGIN™ samt deklarationen om koldioxidavtryck för den gas du köper. På så sätt kan du snabbt och enkelt uppfylla de internationella rapporteringsstandarderna.

Har du några frågor om ECO ORIGIN™ gaser?

Fyll i vårt kontaktformulär!