Eco Origin

Klimatsmart gas från Air Liquide

Eco origin - river

Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar. Vi var den första gasleverantör i Norden, som gav våra kunder möjligheten att köpa klimatsmart flytande gas. Vårt koncept är utformat för att minimera klimatpåverkan från luftgaserna (oxygen, nitrogen, argon) ur ett livscykelperspektiv: ECO ORIGIN™.

Nu fylls även våra gasflaskor med klimatsmart gas, nämligen ECO ORIGIN™ Inside. Alla gasflaskor från Air Liquide i Norden som är fyllda med ovan nämnda gaser samt koldioxid är klimatsmarta. Det är ett av våra åtaganden för en mer hållbar framtid. 

Vi skulle med gott samvete kunna säga att ECO ORIGIN™ ger dig en klimatneutral gas, men eftersom vi anser att en produkt inte kan vara 100% klimatneutral väljer vi att nöja oss med klimatsmart. Och det är den verkligen!

Vårt ECO ORIGIN™-löfte

 

100% förnybar energi

Ursprungsmärkt el från vind- och/eller vattenkraft  köps in motsvarande 100% av energianvändningen för produktion och fyllning av gaserna. Vi tar dessutom hänsyn till gasförluster vid fyllning och transport.Med ECO ORIGIN™ väljer du en modell med lägre koldioxidutsläpp.

 

De kvarvarande utsläppen från transporter klimatkompenseras 

Air Liquide åtar sig att minska utsläppen i samband med transport av flytande gas genom att använda alternativa bränslen, t.ex. LBG eller biodiesel, och att gradvis ställa om vår lastbilsflotta till sådana lösningar. Samtidigt arbetar vi ständigt med att optimera leveransrutterna, investera i större trailers som transporterar större mängd gas per kmoch välja rätt typ av lastbil för att minska körsträckorna. 

De kvarvarande koldioxidutsläppen från transporterna klimatkompenseras genom ett projekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och Plan Vivo (för skogsprojekt). För flytande gas kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till kunden. För gaser i gasflaskor kompenserar vi för transporten från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer.

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel åtgärd

Att börja använda ECO ORIGIN™ är enkelt och det förändrar inte din process. Det är ett avgörande steg som bidrar till att minska koldioxidutsläppen inom branschen: du får en gasprodukt som håller samma höga kvalitet i förhållande till ditt branschområde (medicin, livsmedel, läkemedel, verkstadsindustri osv.), men med en lägre koldioxidintensitet. 

 

Minskat koldioxidavtryck

Tack vare att vi använder lösningar med låg kolintensitet för att producera och leverera ECO ORIGIN™-gasen minskas klimatpåverkan avsevärt. För ECO ORIGIN™-luftgaser (oxygen, nitrogen, argon):

Minskning av gasens koldioxidavtryck >  70 % jämfört med vanlig gas.
Den genomsnittliga utsläppsminskningen under ett år kan variera beroende på molekyl och år.

 

Minskning av dina Scope 3-utsläpp

Tack vare sitt låga koldioxidavtryck bidrar ECO ORIGIN-gaser till att minska dina scope 3-utsläpp.

 

Ett validerat koncept

För att kunna garantera dig som kund att ECO ORIGIN™ ger verklig klimatnytta har vi valt att låta en extern part genomföra regelbundna granskningar avseende data, rutiner och dokumentation specifikt kopplat till ECO ORIGIN™-konceptet. Vid granskningen säkerställs att rätt mängd förnybar el och klimatkompensation har köpts in för varje år.

Rutiner och dokumentation för datainsamling och beräkningar ingår dessutom i vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 i hela Norden, och i Sverige och Danmark även certifierat enligt ISO 14001. Arbetssättet för ECO ORIGIN™ även kraven på egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) i ISO 14021 och konceptet bygger på beskrivning av livscykeln för gaser i EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint. Gasens koldioxidavtryck beräknas enligt den internationella standarden ISO 14067 (gäller endast för flytande gas). 

 

Din rapportering underlättas

När vår tredje part genomfört den årliga granskningen av arbetet med ECO ORIGIN™ (för såväl flytande gas som flaskor) utfärdar detta konsultföretag ett valideringsintyg som görs tillgängligt online. Det skickas också till alla våra kunder inom flytande gas via posten i maj (+/– 1 månad). Ytterligare exemplar beställs via Air Liquides kundservice.

Som kund som köper flytande gas får du dessutom ett brev som omfattar både CO2e-besparingen tack vare ditt bidrag till ECO ORIGIN™ samt deklarationen om koldioxidavtryck för den gas du köper. På så sätt kan du snabbt och enkelt uppfylla de internationella rapporteringsstandarderna.

Om du köper Air Liquides gasflaskor förmedlas CO2-besparingarna tack vare ECO ORIGIN Inside summerat på nationell nivå till dig årligen online

Klimatpåverkan i gasernas livscykel

Nordci Eco Origin

Vi är en lyckligt lottad industri med fantastiska råvaror utan negativ klimatpåverkan. Till produktion av oxygen, nitrogen och argon används helt enkelt vanlig omgivningsluft. Inte heller vid användning har dessa gaser någon negativ klimatpåverkan.

Klimatpåverkan i gasernas livscykel kommer alltså till allra största delen från produktion av elektricitet till våra produktionsprocesser samt från transporten till dig som kund. Detta gjorde det enkelt för oss att utforma vårt ECO ORIGIN™-koncept.

Har du några frågor om ECO ORIGIN™ gaser?

Fyll i vårt kontaktformulär!